Gemeente Den Helder

18-10-2006 Nieuw zwembad afgestemd op behoeften
Hoewel je er pas over een paar jaar echt baantjes kunt trekken komt het nieuwe zwembad langzaam maar zeker een stapje dichterbij. Burgemeester en wethouders hebben vorige week besloten dat het nieuwe bad moet worden afgestemd op het aantal inwoners van Den Helder en goed kan voorzien in de verschillende zwembehoeften die er zijn. Voor de exploitatie is 750.000,00 per jaar beschikbaar, daarnaast krijgt de exploitant jaarlijks maximaal 400.000,-- om de nieuwbouw te realiseren. De gemeenteraad heeft deze bedragen in de Voorjaarsnota 2006 vastgelegd.

Te duur

In februari 2006 heeft het college al besloten dat De Schots niet gerenoveerd zou worden maar dat Den Helder een nieuw zwembad krijgt. En ook dat er nader onderzoek moest worden gedaan naar bezuinigingsmogelijkheden: het wensenlijstje dat er toen lag was vond het college te duur ( 1,35 miljoen per jaar). Mede op basis van een aantal voorbeelden elders in het land zijn vervolgens enkele modellen opgesteld en doorgerekend op de financiële gevolgen.

Marine
De Koninklijke Marine is al jarenlang een belangrijke gebruikspartner van het zwembad en wil dat ook in het nieuwe bad blijven. Binnenkort komt er meer duidelijkheid over de faciliteiten die de marine wenst en het aantal uren dat zij van het zwembad gebruik wil maken. Zodra hierover - én over de financiële bijdrage - met de marine overeenstemming is kan het definitieve programma van eisen voor het nieuwe zwembad worden vastgesteld.

Wie bouwt?
Met het programma van eisen gaat de gemeente via een Europese aanbesteding op zoek naar de meest geschikte partner om het nieuwe zwembad te realiseren en te exploiteren. Dat kan de huidige partner zijn - de zwembadstichting - , maar ook een andere initiatiefnemer. Onder andere de gemeenteraad heeft er op aangedrongen de mogelijkheid voor andere initiatiefnemers nadrukkelijk open te houden. Vandaar dat nu ook nog niet kan worden bepaald waar het bad zal komen. In de aanbiedingen moet niet alleen staan hoe het zwembad er komt uit te zien, maar vooral ook hoe de initiatiefnemer het nieuwe zwembad wil exploiteren, hoeveel dat jaarlijks zou gaan kosten en hoe aan alle zwembehoeften in onze stad invulling wordt gegeven.

2009?
Het streven is voor het eind van dit jaar de gesprekken met de marine af te ronden en het programma van eisen vast te stellen. Als dat lukt, kan in de eerste maanden van het nieuwe jaar de aanbesteding voor de keuze van de toekomstige zwembadpartner plaatsvinden. Het zal dan nog zeker twee jaar duren voordat het nieuwe bad een feit is.