Gemeente Den Helder

18-10-2006
Eerste paal nieuwbouw Noorderhaven

Het was dinsdag 10 oktober een vrolijke boel op Noorderhaven. Aanleiding tot het feestje was het slaan van de eerste paal voor onder meer 65 appartementen voor cliënten van Noorderhaven. De appartementen, bedoelt om cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag te huisvesten, worden over ruim een jaar opgeleverd. Ook wordt er ruimte voor tijdelijke bewoning ingericht. Die kan onder meer worde gebruikt voor crisisopvang en voor mensen die uit een gesloten inrichting komen en intensieve hulp nodig hebben om weer terug te keren in de maatschappij.
De bouw ging officieel van start met het heien van een mooi beschilderde heipaal. Wethouder Boskeljon van Ruimtelijke Ordening assisteerde hierbij toekomstig bewoner John Noordhoek. Tegelijkertijd gingen enkele tientallen ballonnen de lucht in. Er werd afgesloten met een gezellige borrel.