Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Startschot 14e CITES conferentie te Den Haag


18-10-2006 - Maandag 16 oktober heeft de ondertekening plaats gevonden van de 'Host Country Agreement' tussen de Nederlandse regering en het secretariaat van de Convention on International trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES). Met de ondertekening is het startschot gegeven voor de organisatie van de 14^e bijeenkomst van partijen (CoP) bij het CITES verdrag van 3 tot 15 juni 2007 in Den Haag.

De overeenkomst is ondertekend door minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Secretaris-Generaal van het CITES-secretariaat, de heer W. Wijnstekers. De overeenkomst beschrijft de verantwoordelijkheden van Nederland en het CITES-secretariaat over de organisatie van de conferentie, gebaseerd op de regels voor internationale VN- bijeenkomsten. Minister Veerman heeft de intenties van Nederland voor de Conferentie toegelicht. Algemeen Directeur Johan van de Gronden van het Wereld Natuur Fonds heeft een korte toelichting gegeven over het belang van het CITES-verdrag voor natuurbescherming wereldwijd.

Naast haar rol als gastland voor de 14^e Cop neemt Nederland initiatief om een internationale ministeriële rondetafelconferentie te organiseren. Hiermee wil Nederland een aanvullende bijdrage leveren om het verlies van biodiversiteit te stoppen. Dit vereist dat CITES soorten die mogelijk met uitsterven worden bedreigd, zowel vanuit een economische belang als ecologisch belang beschermt. Deze ministeriële bijeenkomst kan dit voor de langere termijn op de agenda van CITES plaatsen. Het is voor het eerst in de 31-jarige CITES geschiedenis dat één van de partijstaten van het verdrag een ministeriële bijeenkomst organiseert.

CITES is een internationale overeenkomst met als doel internationale handel in specimens van wilde dieren en planten mogelijk te maken zonder dat deze in hun voortbestaan worden bedreigd. CITES is een internationale overeenkomst waar staten vrijwillig bij aangesloten zijn. Inmiddels zijn dat 169 partijen. Nederland heeft CITES in 1985 geratificeerd. De wettelijke basis is vastgelegd in de Flora- en Faunawet.