FNV

Moslimfeestdagen goed te regelen via cao's

De FNV ziet niets in het plan om landelijk een christelijke feestdag in te leveren voor het Suikerfeest aan het eind van de Ramadan. Volgens FNV e-Magazine bevat een aantal CAO's hier goede afspraken over.

De vakcentrale CNV wilde dat er landelijk wordt afgesproken dat de tweede pinkster- of paasdag komt te vervallen voor een vrije dag op het islamitische Suikerfeest. Rienk van Splunder, vice-voorzitter van het CNV, vindt namelijk dat feestdagen van andere religies te weinig erkend worden.

De FNV vindt een landelijke regeling echter niet nodig. "We kunnen hier nu wel landelijk een principiële discussie over voeren, maar ik ben bang dat je de zaken dan onnodig op de spits drijft. Het beeld moet niet ontstaan dat je de ene groep werknemers een feestdag afpakt, om een andere groep te helpen," aldus Mustapha Laboui, projectleider etnische minderheden bij de FNV.

Zelf kiezen

De achterban van het CNV lijkt er net zo over te denken. De meerderheid van de CNV-leden is tegen een landelijke regeling. Het CNV heeft het plan daarom snel weer ingetrokken.

De FNV vindt een landelijke regeling ook onhandig. Een regeling via cao's betekent dat je maatwerk kunt leveren. Je kunt dan ook rekening houden met bijvoorbeeld joodse of hindoestaanse feestagen. En werknemers kunnen dan zelf kiezen.

"Zelf heb ik ook een afspraak met mijn leidinggevende dat ik met Suikerfeest een vrije dag opneem. Het hoort bij goed werkgeverschap dat je rekening houdt met de wensen van je werknemers,'' legt Laboui uit.

De FNV heeft inmiddels al goede afspraken opgenomen in de cao voor bakkers, voor de horeca, de gemaksvoedingsindustrie, de plastic industrie, het centraal boekhuis, het repro-grafisch bedrijf, de cultuurtechnische werken, het hoveniersbedrijf, landbouwondernemingen en rundveefokkerijen.18 oktober 2006