Gemeente Capelle a/d IJssel

Het WOP Oostgaarde organiseert een kerstbomenactie!

Dit jaar organiseert het Wijkoverlegplatform (WOP) Oostgaarde weer de kerstbomenactie. Via dit WOP kunt u voor uw straat een aanvraag voor een kerstboom indienen. Het doel van de actie is om de sociale contacten tussen de buurtbewoners te bevorderen. Daarom is het organiseren van een activiteit voor uw buurt een voorwaarde om in aanmerking te kunnen komen voor een kerstboom. Dit in de traditie van het Opgaarden.

Samen versieren

Het uitzoeken van een locatie en het plaatsen van de boom gebeurt door de deelnemers in samenwerking met het team Onderhoud Buitenruimte Capelle van de gemeente. Het leukste werk, de versiering van de boom, is voor de bewoners weggelegd. Hopelijk wordt de actie net zon succes als vorig jaar.

Geïnteresseerd?

Op www.opgaarden.nl kunt u het actieformulier downloaden en opsturen naar info@opgaarden.nl.

Ook kunt u het actieformulier opvragen bij mevrouw R. Karlsen, telefoon 010-2848724 en opsturen naar het WOP Oostgaarde

p/a Team Wijkzaken

Postbus 70

2900 AB Capelle aan den IJssel

Het formulier moet vóór 10 november 2006 binnen zijn. Per straat of buurt kan één kerstboom worden aangevraagd. Overleg daarom van tevoren even met uw buurtgenoten wie de kerstboom aanvraagt om dubbele aanvragen te voorkomen.

Het is niet vanzelfsprekend dat een aanvraag voor een kerstboom ieder jaar kan worden gehonoreerd. Vanwege het beperkte budget wordt gestreefd om verschillende buurten hiervoor in aanmerking te laten komen.