Dienstenbond CNV

Info over uitleg Sociaal Plan Verhuizing Business Unit Monitoring & Response en Teleservices naar hoofdvestiging te Schiedam 18-10-2006

Over de uitleg van het door vakbonden met uw werkgever gesloten Sociaal Plan is onduidelijkheid ontstaan. Daarom is op vrijdag 13 oktober 2006 de Begeleidingscommissie, zoals vastgesteld in het Sociaal Plan, bijeen geweest. Graag stellen wij u van de uitkomst van deze bijeenkomst op de hoogte.

Uitleg van het Sociaal Plan
Er bestond onduidelijkheid over de toepassing en uitleg van het Sociaal Plan. Uw werkgever heeft u op basis van het Sociaal Plan gevraagd een keuze te maken tussen:

1. per 1 december 2006 uit dienst gaan, met een ontslagvergoeding, of
2. per 1 maart 2007 uit dienst gaan en deelnemen aan een outplacementprocedure. Als u in dat geval op eigen kracht of via outplacement een baan vond in de periode tussen 1 december 2006 en
1 maart 2007 bestond geen recht op een ontslagvergoeding. Bij uitdiensttreding per 1 maart 2007 ontving u wel weer de volledige ontslagvergoeding.

Als u vóór 1 december 2006 uit dienst wilde treden omdat u al een andere baan gevonden had, dan had u geen recht op een ontslagvergoeding.

De vraag die ontstond was of iemand die deelnam aan de outplacementprocedure en vóór 1 maart 2007 een andere baan vond, toch ook nog recht had op de in het Sociaal Plan genoemde ontslagvergoeding. De vakbonden meenden van wel en de werkgever stelde zich op het standpunt dat dit niet het geval was. Over deze vraag heeft de Begeleidingscommissie, bestaande uit ondergetekenden namens de vakbonden en drie vertegenwoordigers van de zijde van uw werkgever samen met een onafhankelijke voorzitter die in het dagelijks leven Kantonrechter is, zich gebogen. De uitkomst hiervan is dat de onafhankelijke voorzitter heeft geoordeeld dat de uitleg van uw werkgever gevolgd dient te worden. Helaas hebben de vakbonden dus geen gelijk gekregen. Wel zijn wij er in geslaagd om met uw werkgever toch nog een aanvullende afspraak te maken waardoor het probleem alsnog op een aanvaardbare manier opgelost wordt. Over de gevolgen van dit alles bent u door uw werkgever al bij brief d.d. 13 oktober 2006 op de hoogte gesteld. Wij zetten de zaken in deze Info nogmaals voor u op een rijtje.

Hoe moet het Sociaal Plan nu uitgelegd worden?

* U heeft ervoor gekozen om per 1 december 2006 uit dienst te gaan. Als u vóór 1 december 2006 nog geen andere baan gevonden heeft dan betekent dit dat u gewoon recht heeft op de ontslagvergoeding, zoals genoemd in het Sociaal Plan op basis van C=1. Als u eerder dan 1 december 2006 uit dienst wilt omdat u al een andere baan gevonden heeft dan krijgt u niet de volledige ontslagvergoeding maar een vergoeding gebaseerd op een kantonrechtersformule met C-factor = 0,5.

* U heeft ervoor gekozen om in dienst te blijven tot 1 maart 2007 en de outplacementprocedure in te gaan.
Als u vóór 1 maart 2007 geen andere baan vindt en dus niet eerder uit dienst gaat, dan ontvangt u bij uitdiensttreding per 1 maart 2007 ook de in het Sociaal Plan genoemde ontslagvergoeding op basis van C=1.

* U heeft gekozen voor de outplacementprocedure en uitdiensttreding per 1 maart 2007 en u vindt tijdens deze periode ander werk. U kunt dan eerder dan 1 maart 2007 uit dienst treden. U krijgt dan niet de volledige ontslagvergoeding mee, maar een vergoeding gebaseerd op een kantonrechtersformule met C-factor = 0,5 in plaats van C = 1.

In het kort:

* Uit dienst per 1 december 2006 óf per 1 maart 2007 dan krijgt u de volledige ontslagvergoeding met C-factor =1 mee.
* Uit dienst vóór 1 september 2006 of vóór 1 maart 2007 omdat u een andere baan gevonden heeft, dan krijgt u alsnog een ontslagvergoeding met C-factor = 0,5 mee.

Let op!
Als u ervoor gekozen heeft om per 1 december 2006 uit dienst te gaan, maar op basis van deze nieuwe informatie denkt, ik wil toch de outplacementprocedure volgen en per 1 maart 2007 uit dienst treden dan is dat mogelijk. U dient dit uiterlijk op woensdag 18 oktober 2006 per e-mail aan mevrouw B. Bisschops van Trigion te melden via bbisschops@trigion.nl. Dit is een korte termijn maar dat kan helaas niet anders omdat de juridische procedure voor uitdiensttreding per 1 december 2006 op korte termijn in gang gezet moet worden.

Vragen?
Wij begrijpen het goed als u vragen heeft over de uitleg van én de aanvulling op het Sociaal Plan en de gevolgen daarvan voor uw persoonlijke situatie. Aarzel daarom niet contact met ons op te nemen.

Met vriendelijke groet,
Sandra Hendriks, CNV (023-5670686 of s.hendriks@cnvdibo.nl)