Dienstenbond CNV

Uw kennis, Uw CAO Atos Origin
18-10-2006

De huidige Cao die in het voorjaar is afgesloten bij uw werkgever Atos Origin loopt per 31 december af. CNV Dienstenbond zal dan ook binnenkort starten met de onderhandelingen namens u, de leden, voor een nieuwe CAO. Wij willen dan ook graag van u horen wat u zou willen wijzigen in de CAO. Heeft u een voorstel voor de komende CAO? Meldt het ons per e-mail vóór donderdag 26 oktober.

Per 31 december 2006 loopt de huidige CAO af. Binnenkort zullen de onderhandelingen starten en daarvoor vragen wij uw inbreng. Alleen met uw kennis van uw eigen bedrijf en uw wensen kunnen wij het maximale voor u bereiken. Graag ontvangen wij dan ook uw mening hierover.

Wat vindt u van belang voor de nieuwe CAO?
Ook voor de komende CAO zal de CNV Dienstenbond voorstellen doen aan de werkgevers die wij eerst aan u ter instemming zullen voorleggen. De Bondsraad van CNV Dienstenbond heeft de arbeidsvoorwaardennota goedgekeurd. In deze nota staan de vele speerpunten voor de komende onderhandelingen van CNV Dienstenbond. De speerpunten en looneisen zijn gebaseerd op de algemene economie en ontwikkelingen in de arbeidsverhoudingen. De nota is dus niet specifiek gemaakt voor de sector waarin u werkt. Hij moet dan ook aangepast worden aan de situatie in uw eigen organisatie. Elke sector heeft zijn eigen punten die belangrijk worden gevonden. Daarom willen wij graag van u horen wat u belangrijk vindt, zodat wij straks een voorstellenbrief aan u kunnen voorleggen die zo goed mogelijk bij de wensen uit de branche aansluit. U kent de praktijk het beste. Ziet u een fout in de huidige CAO, loopt u ergens tegenaan tijdens het werk of heeft u andere punten die wij collectief in de CAO zouden moeten regelen? Wij vragen u die punten aan te geven op bijgaand antwoordformulier en terug te sturen voor donderdag 26 oktober as. (postzegel is niet nodig, faxen mag ook). De reacties zullen wij, indien mogelijk, verwerken in de voorstellen die wij aan de werkgevers zullen doen voor een nieuwe CAO. Daarna zal de, op basis van uw inbreng en de arbeidsvoorwaardennota gemaakte, voorstellenbrief ter instemming aan u worden voorgelegd.

Wij hebben uw kennis van de praktijk nodig om goed voor u te kunnen werken! Graag horen wij van u wat u wilt dat wij regelen.

Nieuwe CNV Dienstenbondbestuurder
Tijdens de aankomende CAO onderhandelingen zal Harrie de Vaan de onderhandelingen en belangenbehartiging van de leden bij Atos Origin van Bernard Jan de Groot overnemen. Ook bestuurder Harrie de Vaan hoort graag uw mening en opmerkingen omtrent de CAO. Schroom dan ook niet ons te bellen of te mailen, want de onderhandelingen doen wij namens en voor u! Uw mening telt en geeft ons richting.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met uw bestuurder Harrie de Vaan. U kunt hem bereiken op telefoonnummer 010-2651111 of per e-mail op het adres h.devaan@cnvdibo.nl