Provincie Utrecht

Voornemen tot gunning regiotaxi Eemland-Heuvelrug

18-10-2006 -

GS willen een vergunning afgeven voor Novio Net B.V. voor de Regiotaxi Eemland-Heuvelrug.

De Regiotaxi, ook wel Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) genoemd, is een vorm van openbaar vervoer die reizigers in staat stelt van "deur tot deur" te reizen. Ook kunnen mensen met een mobiliteitsbeperking gebruik maken van de regiotaxi. Regiotaxivervoer vindt in opdracht van de provincie en gemeenten plaats, zo ook in het gebied Eemland-Heuvelrug. De huidige contracten lopen af op 31 december 2006. Om een vervoerder de opdracht vanaf 1 januari 2007 te kunnen gunnen is een openbare aanbestedingsprocedure gevolgd waarbij de provincie Utrecht mede namens de betrokken gemeenten optreedt als aanbestedende dienst.

Er zijn vier offertes ontvangen die zijn beoordeeld op een aantal criteria waaronder prijs en kwaliteit.
Met dit voornemen gaat een termijn van 15 dagen in, waarbij de verliezende partijen in de gelegenheid worden gesteld bezwaar te maken. Wordt er geen bezwaar gemaakt, dan wordt de gunning na 15 dagen definitief.

Meer informatie: Ron van Dopperen, telefoon 030-2583196