Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wijziging regeling Zorgverzekering i.v.m. uitbreiding pakket

Kamerstuk, 18-10-2006

De Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

Z/VU-2720256

18 oktober 2006

Tijdens het Algemeen Overleg ziekenhuiszorg van 27 juni jl. heb ik toegezegd de abdominoplastiek opnieuw op te nemen in het basispakket. Ik heb aangegeven dat er daarvoor wel sprake moet zijn van aantoonbare lichamelijke functiestoornissen bij een beperkt aantal indicaties, strak geprotocolleerd en objectief vast te stellen.

Bijgaand zend ik u de regeling tot wijziging van de Regeling zorgverzekering, waarmee ik mijn toezegging nakom. Daarnaast zijn in de regeling de geïndexeerde bedragen voor hulpmiddelen en kraamzorg voor het jaar 2007 opgenomen alsmede enkele technische wijzigingen.

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

H. Hoogervorst