CDA

oktober 2006 - -
Van Vroonhoven: Actie voor amateurkunst vereist

Afgelopen week heeft CDA-Tweede Kamerlid Nicolien van Vroonhoven gepleit voor een plan om de amateurkunst in Nederland te stimuleren. Van Vroonhoven: 'Nederlanders zijn de afgelopen dertig jaar fors meer gaan deelnemen aan "cultuur". Alleen binnen de amateurkunst is een achteruitgang van de participatie te zien.'

En dat is heel jammer, want juist via de amateurkunst stimuleer je ook een bloeiende professionele kunstsector. Een brede basis levert natuurlijk meer getalenteerde toppers op!â

Om de amateurkunst weer meer leven in te blazen, heeft Van Vroonhoven een actieplan opgesteld. Zo zouden er concrete stimuleringsvoorstellen ontwikkeld moeten worden, zoals ook in de sport gebeurt. Bijvoorbeeld voorstellen die erop gericht zijn amateurclubs te vernieuwen en te verbeteren, voorstellen om allochtonen te betrekken en voorstellen over de inzet van professionals.

Ook voor muziekscholen is er actie vereist. Van Vroonhoven: 'Muziekscholen vallen nu onder het beleid van de gemeenten, maar het blijkt dat als er gesneden wordt in de gemeentelijke budgetten, de muziekscholen één van de eerste slachtoffers zijn. Daarmee verdwijnt een belangrijke kweekvijver van talent, en van betrokken publiek. Het zou een idee zijn om te kijken naar samenwerking van muziekscholen met gewone scholen, en meer algemene jeugdkunstscholen.'

Van Vroonhoven vroeg specifiek aandacht voor de amateurkunstbeoefening van mensen met een handicap. 'Mensen met een beperking kunnen vaak maar bij weinig reguliere amateurclubs in de buurt terecht, en dan nog slechts voor een beperkt aanbod van kunstuitingen. Terwijl ook in die groep enorm veel creativiteit zit! Het CDA wil dat er voor hen meer mogelijkheden komen om deel te nemen in amateurkunstverenigingen.'
---