Gemeente Borsele

Wethouder Tollenaar beslist zelf om af te treden

Wethouder Tollenaar heeft besloten om zijn wethouderschap neer te leggen. De fractievoorzitters zouden vanavond over zijn positie vergaderen. Tollenaar heeft vanmiddag besloten om het overleg van de fracties niet af te wachten en om zelf terug te treden.

De wethouder heeft zoals bekend afgelopen zaterdag zijn rijbewijs in moeten leveren voor het rijden onder invloed. Eerder was hij tegen een paaltje in s-Heerenhoek gereden. Hij informeerde daarna zelf het college van burgemeester en wethouders én de raad. Hij heeft daarna samen met de burgemeester ook openheid gezocht in informatie naar de samenleving. Via een persbericht heeft hij dinsdagavond zijn oprechte excuses aan de bevolking aangeboden.

Reactie wethouder Tollenaar:
Ik ben zeer verdrietig over hetgeen gebeurd is. Ongeacht hoe anderen er over denken vind ik dat ik zelf mijn verantwoordelijkheid moet nemen en af moet treden als wethouder. Ik heb een fout begaan die mijn functioneren dusdanig belemmert, dat ik naar mijn mening mijn functie niet meer op de juiste wijze kan uitvoeren. Ik realiseer me dat ik de naam van mijzelf en die van de gemeente geschaad heb. Ik betreur het in hoge mate dat ik op deze manier mijn wethouderschap moet beëindigen. Ik hield van mijn werk en had veel plannen voor de komende tijd.