Eerste Kamer der Staten Generaal

Senaat aarzelt over melding voorvallen burgerluchtvaart

LeesVoor
woensdag 18 oktober 2006

De Eerste Kamer heeft op verzoek van de VVD-fractie besloten het wetsvoorstel over het melden van voorvallen in de burgerluchtvaart dat op 17 oktober jl. is behandeld, later in stemming te brengen. Dit gebeurt in de vergadering na het herfstreces op dinsdag 31 oktober a.s.

Europese richtlijn
Het wetsvoorstel is een uitvloeisel van een richtlijn van de Europese Unie uit 2003, waarin de verplichting wordt opgelegd om ongebruikelijke voorvallen in de burgerluchtvaart te melden aan een Europese autoriteit. Dit ter bevordering van de veiligheid en als wapen tegen terroristische dreigingen.

Evaluatie meldingsplicht
Op verzoek van de CDA-fractie stelt de regering een werkgroep in onder leiding van een onafhankelijke voorzitter die deze nieuwe meldingsplicht zal evalueren en binnen twee jaar daarover zal rapporteren. De fracties van VVD en PvdA hebben moeite met de bepaling dat strafrechtelijke sancties volgen als iemand verzuimt een opmerkelijk voorval te melden. Vooral mevrouw Broekers-Knol (VVD) drong sterk aan bij de ministers Peijs van Verkeer en Waterstaat en Hirsch Ballin van Justitie om bij wet te regelen dat men bij onopzettelijk verzuim niet strafrechtelijk kan worden vervolgd. Minister Hirsch Ballin wilde niet verder gaan dan de toezegging dat de wet eventueel wordt aangepast als het resultaat van de werkgroep daartoe aanleiding geeft.

Sancties
Als de Eerste Kamer niet zou instemmen met de meldingsplicht, loopt Nederland het risico sancties opgelegd te krijgen door de EU. De implementatietijd is namelijk al verstreken. Vanuit de Kamer is erop gewezen dat dat laatste niet aan het parlement kan worden verweten. Het ministerie heeft lange tijd nodig gehad voor de voorbereiding van het wetsvoorstel.

---

link (opent in een nieuw venster) stenogram 17 oktober 2006 Dit is een downloadbaar word-bestand van 332.5 Kilobyte word

Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.