Time : 18:36:19
Date : 18 October 2006
Sender Name: Fedichem

Regeringsverklaring: eerste stap in lange marathon!

Brussel, 17 oktober 2006 - Fedichem, de Federatie van de Chemische Industrie van België, onthaalt de regeringsverklaring positief, al betreurt het wel dat sommige maatregelen onvoldoende doortastend zijn en dat er inzake de klimaatheffing op verpakkingen een onrechtvaardige discriminatie dreigt te ontstaan tussen materialen.

Energie

De door de regering voorgestelde maatregelen houden geen rekening met de forse stijging van de energiekosten, die een groot probleem vormen voor onze bedrijven en zelfs een bedreiging vormen voor hun voortbestaan. De regering moet zo snel mogelijk in de praktische modaliteiten voorzien om een echte Europese eenheidsmarkt in het leven te roepen, de competitiviteit van onze energie-intensieve industrieën te garanderen - bijvoorbeeld via langetermijncontracten - en de onafhankelijkheid en de macht van de regulatoren te versterken.

Klimaatwijzigingen

De alarmerende woorden van de regering ten opzichte van de problematiek van de klimaatwijzigingen zullen niet bijdragen tot een gedragsverandering. Deze problematiek moet op een rationele en wetenschappelijke wijze aangepakt worden, om tot evenwichtige en doeltreffende maatregelen te komen op wereldniveau.

Lasten op onderzoek

De uitbreiding van de verlaagde bedrijfsvoorheffing naar industriële ingenieurs is uitstekend nieuws, niet in het minst voor de KMO's. Deze maatregel zal een positieve impact hebben op de innovatie op het terrein, zowel op het vlak van de producten als van de processen.

Lasten op ploegenarbeid en overuren

De regering geeft met de lastenverlaging op ploegenarbeid en overuren uitvoering aan het unaniem advies van de sociale partners van begin september. Op zich is dit een stap in de juiste richting inzake de afbouw van de loonhandicap die in het verleden werd opgebouwd. Fedichem benadrukt hierbij dat dit niet mag resulteren in parallelle loonsverhogingen aangezien op die manier de inspanningen voor een meer competitieve economie worden tenietgedaan. Een volgehouden loonmatiging zal immers ook de komende periode absolute noodzaak zijn om de loonhandicap, die de industriële activiteiten in België blijft bemoeilijken, weg te werken.

Klimaatheffing op verpakkingen

De kunststoffenindustrie, die in België 950 bedrijven vertegenwoordigt met een totale tewerkstelling van 35.000 personen, waarvan 1/3e in de verpakkingssector, wijst met klem een arbitraire discriminatie tussen materialen af. De kunststoffenindustrie is met een exportsaldo van 7,8 miljard ¤ de belangrijkste sector in de handelsbalans van het land. Met een arbitraire discriminatie van kunststofverpakkingen geeft de Belgische overheid een fout signaal om in de toekomst nog investeringen te kunnen aantrekken in deze voor de Belgische economie zeer belangrijke sector.

Het voorstel van de regering komt neer op een belasting van 150 % tot 250 % op de marktprijs van de kunststoffen!

Deze belasting staat niet in relatie tot de reële milieu-impact van de verpakkingen. In het geval van een kunststoffles (HDPE) is dit een heffing van 800 ¤ per ton CO2-emissie terwijl vandaag op de internationale markten CO2-rechten verhandeld worden aan 15 tot 30 ¤/ton.

Het argument van CO2-reductie is overigens volstrekt ongeloofwaardig wanneer sommige materialen (bijv. kunststoffen) wel belast worden en andere materialen (bvb papier en karton) niet. Uit recente vergelijkende studies door overheidsinstanties in Vlaanderen (OVAM, drankbekers) en Frankrijk (ADEME, draagtassen) blijkt dat kunststofproducten en papieren producten een vergelijkbare milieu-impact hebben, ook wat betreft de emissies van broeikasgassen. Meer concreet, kunststofbekertjes hebben een factor 192 aan broeikasemissies tegenover 100 voor kartonnen bekers, terwijl omgekeerd een papieren zak een factor 190 aan broeikasemissies heeft tegenover 100 voor een kunststof draagtas.

Informatie:
Jean-Marie Biot
Afgevaardigd bestuurder Fedichem
tel. 02 238 97 74,
jmbiot@fedichem.be

Catherine Calmels
Head of Communication - PR & Public Affairs,
Fedichem,
tel. 02 238 97 36
ccalmels@fedichem.be

Web: www.fedichem.be

URL: http://www.fedichem.be