Gemeente Venray


18 oktober 2006

Persbericht

Molen Nooit Gedacht ontvangt subsidie

`tijd om toekomst molen veilig te stellen'

De gemeente Venray heeft een eenmalige subsidie van EUR 2.822 aan de Stichting Nooit Gedacht toegekend voor de instandhouding van molen Nooit Gedacht in Merselo. Met deze stimuleringsbijdrage wil de gemeente Stichting Nooit Gedacht dit en volgend jaar in staat stellen aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Daardoor krijgt de stichting ruimte om een nieuwe en gezonde basis voor de exploitatie van de monumentale molen in Merselo te leggen.

De stichting Nooit Gedacht is een club van vrijwilligers uit Merselo, die zich eind jaren '(19)80 over molen Nooit Gedacht ontfermd hebben. De molen verkeerde destijds in een deplorabele toestand en de stichting stelde zich ten doel de molen weer in oude glorie te herstellen. Daarin is ze uitstekend geslaagd. Met behulp van vooral rijks- en provinciale subsidie is molen Nooit Gedacht in de periode 1992-1995 volledig gerestaureerd. Daarbij is onder andere het complete binnenwerk teruggebracht. Sindsdien verkeert de molen in een goede staat en is weer maalvaardig. In het DOP van Merselo komt bovendien naar voren, dat de bewoners de molen een belangrijk element in hun dorp vinden.

De laatste jaren heeft de stichting echter moeite om de jaarlijkse zorg financieel rond te krijgen. Ze wil met steun van derden serieus zoeken naar nieuwe wegen om de molen weer op een gezonde basis te kunnen exploiteren. Dankzij de gemeentelijke subsidie heeft stichting Nooit Gedacht de tijd om komende maanden daarvoor te zorgen en het beheer van de molen voor de toekomst veilig te stellen.