Socialistische Partij

SP wil nieuwe milieuvergunning Corus kunnen bespreken

12-10-2006 * Staalbedrijf Corus uit IJmuiden heeft bij de provincie een nieuwe milieuvergunning aangevraagd. Het afgeven van dergelijke vergunningen gaat buiten Provinciale Staten om. Het is een taak van het provinciebestuur en niet van de statenleden. Dat kan zo wezen, de SP neemt daar in dit geval geen genoegen mee en wil dat over de aanvraag ook statenfracties hun zegje kunnen doen.

Corus is een bedrijf dat het milieu zwaar belast: de fabriek maakt veel lawaai en stoot kwalijke stoffen uit bij de fabricatie. Kortom, een nieuwe milieuvergunning kan hoogstens onder zeer strenge voorwaarden worden verleend. Voorwaarden die de milieuoverlast tot een absoluut minimum beperken. In de Commissievergadering Milieu van 18 oktober zal de SP vragen de vergunningaanvraag op de agenda te zetten. Statenlid Ake de Vries: `Corus heeft in het verleden getoond maling te hebben aan klachten over de uitstoot van de fabriek. De enorme winsten van het bedrijf werden nauwelijks aangewend voor investeringen om het bedrijf schoner te maken. De provincie heeft zich in het verleden laten ringeloren en dat mag niet weer gebeuren.' Zie ook:
* Dossier Milieu en Veiligheid