Gemeente Coevorden

Voorschoolse middag

Op woensdag 18 oktober houdt de gemeente Coevorden een `voorschoolse middag' in het Multifunctioneel Centrum in Sleen. De middag is bedoeld voor leidsters van de peuterspeelzalen, leiderster (medische) kinderopvang en buitenschoolse opvang, Stichting Welzijn 2000, verpleegkundigen/artsen van Icare Jeugdgezondheidszorg en het Algemeen Maatschappelijk Werk.

De voorschoolse middag is een vervolg op de succesvolle voorschoolse dag van afgelopen jaar. Toen werd het initiatief voor het eerst uitgevoerd en kwamen zo'n 100 medewerkers van alle bovengenoemde instanties samen om nader met elkaar en elkaars werkveld kennis te maken.

Dit jaar zal de voorschoolse middag in het teken staan van samenwerking. Doel van de bijeenkomst is het verder ontwikkelen van de huidige samenwerking tussen iedereen die werkt met kinderen van 0 tot en met 4 jaar in de gemeente Coevorden, om zo tot een optimale afstemming te komen met betrekking tot de doelgroep.

De indeling van de dag zier er als volgt uit:

12.00 - 13.00 uur Inloop en lunch

13.00 - 13.30 uur Welkom door wethouder Truus Pot en uitleg van de middag

13.30 - 15.00 uur Interactief debat per buurt over optimalisering van de onderlinge samenwerking

15.00 - 15.30 uur Pauze

15.30 uur Plenaire evaluatie

16.15 uur Afsluiting

Voor meer informatie over de bijeenkomst kunt u contact opnemen met de afdeling Educatie en Welzijn, Johanneke Veneman, via tel.nr.0524-598717.