Ingezonden persbericht


| |
|Utrecht, 21 september 2006                      |
|                                   |
|Voorlichtingsbijeenkomsten regelingen ouderen             |
|                                   |
|Ouderen blijken veel vragen te hebben over de wijze van het gebruik  |
|van Regiotaxi, de aanvullende Optimaal-verzekering van Agis, de    |
|gemeentelijke regelingen en mogelijkheden om betaalde         |
|inkomstenbelasting terug te ontvangen. Gevolg hiervan is dat veel   |
|ouderen niet, of onjuist gebruik maken van deze regelingen. Daarom  |
|starten vanaf volgende maand de organisaties Regiotaxi, de      |

|Belastingdienst, Agis en de gemeente Utrecht een voorlichtingsactie  |
|voor vijfenvijftig plussers in woon- en zorgcomplexen.        |
|Tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten in de woon- en zorgcomplexen  |
|wordt uitleg gegeven over het gebruik van Regiotaxi en vragen van   |
|aanwezigen beantwoord. De voorlichtingsbijeenkomsten zijn tevens vrij |
|toegankelijk voor ouderen en andere belangstellenden uit de wijk.   |
|                                   |
|Voorlichtingsbijeenkomsten                      |
|De voorlichtingsbijeenkomsten vinden op de volgende datum, tijd en  |
|locatie plaats.                            |
|                                   |
|18 oktober 2006, 13.30-15.30 uur, wooncomplex de Dame (Prinses    |
|Irenelaan 22B)                            |
|19 oktober 2006, 09.30-11.30 uur, verzorgingscentrum Zuilenstede   |
|(Perudreef 8)                             |
|26 oktober 2006, 09.30-11.30 uur, verzorgingscentrum de Wartburg   |
|(Kennedylaan 16)                           |
|9 november 2006, 09.30-11.30 uur, verzorgingscentrum Huis aan de Vecht|
|(Ricadreef 9)                             |
|16 november 2006, 10.00-12.00 uur, dienstencentrum West (P. Bothstraat|
|35)                                  |
|23 november 2006, 10.00-12.00 uur, verzorgingscentrum Bartholomeus  |
|Gasthuis (Lange Smeestraat 40)                    |
|27 november 2006, 10.00-12.00 uur, verzorgingscentrum Tolsteeg    |
|(Saffierlaan 10)                           |
|30 november 2006, 10.00-12.00 uur, verzorgingscentrum Tuindorp Oost  |
|(Winklerlaan 365)                           |
|7 december 2006, 10.00-12.00 uur, wooncomplex Nieuw Blijenburgh (Jan |
|van Galenstraat 6)                          |
|14 december 2006, 10.00-12.00 uur, verzorgingscentrum de Bijnkershoek |
|(Grebbeberglaan 60)                          |
|14 december 2006, 14.00-16.00 uur, verzorgingscentrum Transwijk    |
|(Lomanlaan 49)                            |
|                                   |
|De voorlichtingsbijeenkomsten vinden begin 2007 ook bij        |
|verzorgingscentra Jozefzorg, Nijevelt en de Lichtkring plaats.    |
|                                   |
|Noot voor de media                          |
|                                   |
|Voor meer informatie kunt u contact opnemen met            |
|Sandra Sluijter                            |
|Communicatie                             |
|E-mail s.sluijter@utrecht.nl                     |
|Telefoon 030-286 59 13                        |

---- --