Ingezonden persbericht


Persuitnodiging

Symposium 'The Next Step'

Het lijkt erop dat de verlaging van de vennootschapsbelasting - een initiatief van voormalig staatssecretaris van Financiën, mr. Joop Wijn - nog voor de komende verkiezingen wettelijk geregeld zal zijn.

In vervolg hierop, vindt de AmCham, zou een nieuw kabinet plannen moeten maken voor 'The Next Step': een aanzienlijke verlaging van de inkomstenbelasting voor de burger. Enkele politieke partijen en belangengroepen hebben al aangegeven dat een lager tarief van de inkomstenbelasting noodzakelijk is om de Nederlandse economie te versterken. De reeds voorgestelde verlagingen zijn echter veel te bescheiden om werkelijk betekenis te hebben. Bovendien is vaak onduidelijk hoe deze voorstellen gefinancierd moet worden.

De American Chamber of Commerce heeft hierover eigen ideeën ontwikkeld. De leden van de Policy Committee en de Tax Committee van de AmCham stellen een belastingherziening voor waarbij de inkomstenbelasting daalt naar 34 tot 40%. Deze tariefsverlaging wordt gefinancierd door afschaffing van het lage btw-tarief en een verhoging van het gewone btw-tarief van 19 naar 21%.

Dit voorstel heeft tot doel om:

* het Nederlandse investeringsklimaat te stimuleren
* de arbeidsparticipatie in alle leeftijdsgroepen te bevorderen
* de administratieve lasten te verminderen

Dit gebeurt onder de voorwaarde dat de voorgestelde herziening:
* budget-neutraal is

* geen negatieve gevolgen heeft voor de lagere inkomensgroepen

U bent van harte welkom op dit symposium.

Datum en locatie

woensdag 18 oktober 2006

15.30 - 18.00 uur

De Nieuwe of Littéraire Sociëteit De Witte, Plein 24, Den Haag

Programma

15.30 uur

Ontvangst en registratie

16.00 uur

Welkomstwoord

Carolina van der Ark, Executive Officer American Chamber of Commerce

16.10 uur

Korte introductie bij de voorgestelde belastingherziening

Tom van der Meer, voorzitter AmCham Tax Committee, lid AmCham Policy Committee, partner Loyens & Loeff

16.30 uur

Visies van deskundigen op de voorgestelde belastingherziening
* Dr. H. Onno Ruding, voorzitter Centre for European Policy Studies (CEPS), voormalig vice-voorzitter Citibank en ex-minister van Financiën
* Prof. C.A. (Flip) de Kam, hoogleraar economie Universiteit Groningen

17.30 uur

Paneldiscussie, met deelname van:

* Dr. H. Onno Ruding

* Prof. C.A. (Flip) de Kam

* Prof. Rob P.C. Cornelisse, hoogleraar belastingrecht Universiteit Amsterdam, of counsel Loyens & Loeff
* Tom van der Meer

18.00 uur

Afsluitende borrel

Aanmelding

U kunt zich per e-mail aanmelden bij aadjan.roos@loyensloeff.com. Vermeld daarbij naam, e-mail, telefoonnummer en het medium dat u vertegenwoordigt. Na ontvangst van uw aanmelding sturen wij u een bevestiging en routebeschrijving.

Meer informatie

Aad Jan Roos, senior communicatieadviseur Loyens & Loeff N.V.

Tel. (010) 224 62 27 / 06-53 29 52 62

E-mail aadjan.roos@loyensloeff.com

Over de American Chamber of Commerce (AmCham)

De Amerikaanse Kamer van Koophandel in Nederland (AmCham) is een niet op winst gerichte, niet-gouvernementele en niet-politieke organisatie van bedrijven en individuen. Zij zijn betrokken bij de investeringen in en de handel tussen de Verenigde Staten en Nederland. Nederland is één van de belangrijkste bestemmingen voor directe investeringen in Europa vanuit de Verenigde Staten. De directe Amerikaanse investeringen in Nederland bedragen meer dan 200 miljard dollar. Het Amerikaanse bedrijfsleven geeft daarmee direct en indirect werk aan een half miljoen mensen in Nederland, waarvan in toenemende mate een groot deel in de kennisindustrie. De AmCham voelt zich betrokken bij het investeringsklimaat in Nederland. Zij promoot actief het aantrekken van Amerikaanse investeringen in Nederland. Opgericht in 1961, heeft de AmCham momenteel circa duizend leden, waaronder ongeveer zevenhonderd ondernemingen. Meer informatie: www.amcham.nl