Universiteit van Amsterdam

Combinatietherapie bij hiv-patiëntjes op langere termijn niet effectief genoeg


Promotie Geneeskunde


woensdag 18 oktober 10.00 uur
Henriëtte Scherpbier behandelt sinds eind jaren tachtig patiëntjes die geïnfecteerd zijn met hiv. Net als bij volwassenen zijn de vooruitzichten voor besmette kinderen sterk verbeterd dankzij de komst van therapieën waarin verschillende virusremmers met elkaar worden gecombineerd. In haar promotie-onderzoek richtte Scherpbier zich op het verloop van de ziekte, en op de dosering en de effectiviteit van de combinatiebehandeling. Uit haar studies blijkt dat deze therapie bij hiv-geïnfecteerde kinderen inderdaad het virus goed onderdrukt en dat hun afweer zich dan nagenoeg herstelt. Op de langere termijn blijkt de therapie bij een deel van de kinderen echter niet effectief genoeg: na vijf jaar is het virus weer aantoonbaar in hun bloed. Vaak is de oorzaak daarvan resistentie tegen de medicijnen. Dit probleem wordt in de hand gewerkt door een te lage therapietrouw of door het onjuist 'instellen' van de behandeling. Mw. H.J. Scherpbier: HAART in HIV-1-infected children: 10 years of clinical experience. Promotor is prof. dr. T.W. Kuijpers.

Meer informatie over de items in deze agenda kunt u krijgen bij de afdeling Persvoorlichting, tel. 020 - 525 2695, e-mail: persvoorlichting@uva.nl. Met vragen over plechtigheden Geneeskunde kunt u contact opnemen met AMC Voorlichting, tel. 020 - 566 2929.