Universiteit van Amsterdam

Geld was doorslaggevende factor in Vincent van Goghs materiaalkeuze


Promotie Atoom- en molecuulfysica
woensdag 18 oktober 12.00 uur
Beatrice Marino richtte zich in haar onderzoek op een selectie van schilderijen van Vincent van Gogh gemaakt op commercieel reeds voorgegronde dragers op karton (zogeheten cartons) tijdens zijn Franse periode (1886-1887). In het bijzonder onderzocht zij de vraag - gesteld door het Van Gogh Museum - hoe vergelijkbaar de grondverfsoorten zijn en waarin ze van elkaar verschillen. Marino analyseerde minuscuul kleine grondverfmonsters van de schilderijen met technieken als Secondary Ion Mass Spectrometry (SIMS). Hiermee kon een grote hoeveelheid elementaire en moleculaire informatie achterhaald worden. Met analytische beeldverwerkingstechnieken werden de data van de verschillende verfmonsters bewerkt en vergeleken. Marino ontdekte veel verschillen tussen de cartons, tegen de verwachting van kunsthistorici in. Het werd duidelijk dan de cartons niet in dezelfde productiereeks gemaakt zijn. Dit biedt verder bewijs dat Van Gogh experimenteerde en nog niet een specifieke materiaalkeuze voor zijn schilderijen had gemaakt. Aangezien de cartons bedoeld waren voor studiedoeleinden, veronderstelt Marino dat geld een doorslaggevende factor was in Van Goghs materiaalkeuze. Het onderzoek is uitgevoerd bij het FOM-instituut voor Atoom- en Molecuulfysica (AMOLF) van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Mw. B. Marino: Paints quantified. Image analytical studies of preparatory grounds used by Van Gogh. Promotor is prof. dr. J.J. Boon.

Meer informatie over de items in deze agenda kunt u krijgen bij de afdeling Persvoorlichting, tel. 020 - 525 2695, e-mail: persvoorlichting@uva.nl. Met vragen over plechtigheden Geneeskunde kunt u contact opnemen met AMC Voorlichting, tel. 020 - 566 2929.