Waterschap Noorderzijlvest


Vergadering algemeen bestuur op 18 oktober 2006 9-10-2006

Het algemeen bestuur van het waterschap Noorderzijlvest vergadert op woensdag 18 oktober 2006 om 19.30 uur in het

waterschapshuis te Groningen, Stedumermaar 1.

Op de agenda onder andere:


1. Najaarsrapportage 2006

2. Aanvraag aanvullend krediet t.b.v. project rwzi Garmerwolde
3. Aanvraag aanvullend krediet t.b.v. uitvoering Waterbeheersingsplan

Veenhuizen en koppeling Fochteloërveen-Slokkert
4. Vaststelling beheer- en inrichtingsplan Westrand Groningen
5. KRW-zomernota 2006 Noord-Nederland

6. Aanpassing Verordening behandeling bezwaarschriften 2006
7. Ontwerp-vergaderrooster 2007

De vergadering is vrij toegankelijk voor iedereen. Als u voor de opening van de vergadering verzoekt het woord te voeren, krijgt u hiertoe de gelegenheid gedurende maximaal 5 minuten per onderwerp op de agenda.

U kunt alle vergaderstukken van deze en voorgaande bestuursvergaderingen downloaden via de pagina vergaderingen en besluiten algemeen bestuur.