Gemeente Utrecht


| |
|Datum: 10 oktober 2006                        |
|                                   |
|18 OKTOBER: RAMPENOEFENING OP STATION UTRECHT             |
|                                   |
|                                   |
|                                   |
|                                   |
|                                   |
|                                   |
|                                   |
|                                   |
|                                   |
|Op 18 oktober vindt op het Centraal Station in Utrecht een      |
|crisisoefening plaats. Tussen 18.00 en 24.00 uur vormen spoor 18 en 19|
|bij de Jaarbeurstraverse het decor voor de oefening Opgespoord. De  |
|politie, brandweer, geneeskundige hulpverlening, gemeente,      |
|Veiligheidsregio, Openbaar Ministerie, ProRail, NS, Corio, GVU en   |
|Connexxion werken samen in deze crisisoefening in het Stationsgebied. |
|                                   |
|Op spoor 19 is een decor gemaakt alsof een ontploffing heeft     |
|plaatsgevonden in een passagierstrein tijdens de avondspits. Op het  |
|perron liggen brokstukken van een trein. Professionele acteurs spelen |
|gewonden en worden zo realistisch mogelijk geschminkt. De brandweer, |
|politie en geneeskundige hulpverleners komen naar het Station om hulp |
|te bieden.                              |
|                                   |
|Maar er zijn meer oefenlocaties. De gemeente Utrecht is op drie    |
|plekken aan het werk. In het Stadhuis houden medewerkers van het   |
|Communicatiebureau zich bezig met pers- en publieksvoorlichting, de  |
|Dienst Burgerzaken is aan de slag met de registratie van slachtoffers |
|en andere betrokkenen en het gemeentelijk callcentre test de     |
|telefonische dienstverlening. Bij elkaar werken aan deze oefening zo'n|
|500 mensen mee.                            |
|                                   |
|Waarom oefenen?                            |
|De oefening Opgespoord is opgezet om ervaring op te doen met     |
|samenwerkingsverbanden, procedures en logistieke processen, die bij  |
|calamiteiten in het Stationsgebied in gang worden gezet. Het gaat om |
|ernstige ongevallen zoals een ongeval met gevaarlijke stoffen, een  |
|terroristische aanslag of een uitslaande brand.            |
|                                   |
|Doelen van deze oefening zijn:                    |
|beoefenen van het rampbestrijdingsplan Stationsgebied         |
|ervaring opdoen bij het bestrijden van de consequenties van een    |
|calamiteit met terroristische oorzaak                 |
|verbeteren van het multidisciplinair samenwerken in praktijksituaties.|
|                                   |
|                                   |
|Oefening in twee delen                        |
|Een week na de operationele oefening is er een workshop voor allerlei |
|grotere en kleinere partijen die een belang hebben in het       |
|Stationsgebied (denk aan ProRail, NS, Corio, Jaarbeurs, Openbaar   |
|Ministerie, bus- en streekvervoerbedrijven). Deze workshop is gericht |
|op het vergroten van de bewustwording bij de betrokken partijen van de|
|consequenties van een dergelijke calamiteit voor hun         |
|bedrijfscontinuïteit. Dit gebeurt aan de hand van beeldmateriaal en  |
|bevindingen uit de oefening.                     |
|                                   |
|Bereikbaarheid tijdens oefening                    |
|Tijdens de oefening is het stationsgebouw gewoon toegankelijk. De   |
|treinen die normaal van spoor 18 en 19 vertrekken, rijden die avond  |
|vanaf een ander perron. De NS zorgt op 18 oktober voor aangepaste   |
|reisinformatie. Wie met de auto komt, kan net als anders, terecht op |
|de parkeerplaats van Q Park aan de Mineurslaan. Alleen het      |
|bedrijfsparkeerterrein dat direct naast het spoor ligt, is      |
|afgezet. Het oefengebied is afgezet voor mensen die niet tot de    |
|deelnemers, gasten of oefenstaf behoren.               |
|Informatie naar reizigers, bewoners en bedrijven           |
|Op verschillende manieren informeren gemeente en bewoners, bedrijven |
|en reizigers over de oefening.                    |
|a. Gemeentelijke mededeling in lokale kranten Ons Utrecht, Ons    |
|Leidsche Rijn en De Brug op 11 en 18 oktober. Hierin staat kort    |
|vermeldt dat er wordt geoefend op 18 oktober en waar de oefening wordt|
|gehouden.                               |
|b. Bewoners en bedrijven in de omgeving van het oefenterrein ontvangen|
|op 11 oktober een wijkbericht van de gemeente met vergelijkbare    |
|informatie.                              |
|c. Op de dag van de oefening hangen er posters in het Station die   |
|wijzen op de oefening en via de borden op het Station en medewerkers |
|van de NS worden reizigers geïnformeerd.               |
|                                   |
|Noot voor de media                          |
|                                   |
|Graag nodigen het gemeentebestuur van Utrecht en de Veiligheidsregio |
|u, mede namens de andere partners, uit voor de oefening Opgespoord op |
|18 oktober. U bent om 18.00 uur van harte welkom in het Trefpunt van |
|de Nederlandse Spoorwegen (Laan van Puntenburg 100). Daar krijgt u  |
|eerst uitleg over de opzet van de oefening om vervolgens een bezoek te|
|brengen aan het oefenterrein. De oefening zelf duurt van 19.30 tot  |
|21.30 uur.Kijk voor meer gedetailleerde informatie hieronder.     |
|                                   |
|Voor de oefening Opgespoord zijn gasten van verschillende organisaties|
|en journalisten uitgenodigd. Het programma voor gasten en pers loopt |
|voor een deel gelijk op.                       |
|                                   |
|Tijdstip               Activiteit            |
|18.00 -18.30 uur        Ontvangst genodigden en media in    |
|Trefpunt van de Nederlandse Spoorwegen                |
|Buffet met warme en koude hap                     |
|18.30 -18.35 uur        Welkom mevrouw A.H. Brouwer-Korf,   |
|burgemeester van Utrecht                       |
|(onder voorbehoud) en de heer J.M.P. Wink, directeur Veiligheidsregio |
|Utrecht                                |
|18.35 -19.10 uur        Inleiding oefening Opgespoord     |
|de heer K. Molders, adviseur Openbare Orde en Veiligheid gemeente   |
|Utrecht                                |
|de heer A. Verheul, hoofd Regionale Zaken Veiligheidsregio      |
|afronding met veiligheidsinstructie                  |
|19.10 -19.30 uur        Einde plenaire deel, koffie en thee  |
|19.30-21.00 uur        Rondwandeling op oefenterrein     |
|21.00-21.30 uur        borrel met gelegenheid tot       |
|vragenstellen aan gasten en vertegenwoordigers van de         |
|deelnemende organisaties                       |
|21.30 uur              Einde oefening          |
|                                   |
|Vooraf aanmelden                           |
|Om deel te nemen aan het programma moet u zich vooraf aanmelden. U  |
|neemt hiervoor contact op met Maike Koch op telefoonnummer 030 286  |
|1132 of stuur een e-mail m.koch@utrecht.nl. Geef aan met hoeveel   |
|personen u komt.                           |
|                                   |
|Inschrijving is mogelijk tot uiterlijk 16 oktober. Wie zich aanmeldt |
|krijgt op de dag zelf op vertoon van zijn/haar perskaart een badge op |
|naam en een toegangspas. Alleen personen in bezit van beide, krijgen |
|onder begeleiding toegang tot het oefenterrein.            |
|Sari Klatter                             |
|Communicatiebureau                          |
|E-mail secretarie@utrecht.nl                     |
|Telefoon 030 - 2861409                        |

---

Net na de avondspits vindt een explosie plaats op het Centraal Station van Utrecht.
Hulpverleners zijn snel ter plaatse en beginnen met het bevrijden van slachtoffers uit de wrakstukken van de trein. Gewonden krijgen eerste hulp. Communicatiemedewerkers brengen zo snel mogelijk pers- en publieksinformatie op gang. Medewerkers van Burgerzaken gaan op zoek naar gegevens over de slachtoffers in de trein en verwanten die informatie zoeken.


---- --