Gemeente Vlaardingen


Raadsvergadering 18 oktober 2006De raadsvergadering begint om 22.00 uur en wordt gehouden in de Raadzaal van het Stadhuis.


1. Vaststellen van de agenda

2. Spreekrecht burgers; burgers kunnen inspreken op geagendeerde onderwerpen

3. Vragenhalfuur voor raadsleden

4. Vaststelling van de besluitenlijst van raadsvergadering van 5 oktober 2006, nr. 16

5. Vaststellen lijst Ingekomen Stukken

6. Vaststellen van het raadsvoorstel dat gaat over grondexploitatie Westwijk

7. Vaststellen van het raadsvoorstel dat gaat over het Sociaal Cultureel Fonds