Gemeente Den Haag

oktober 2006
GULDEN KLINKER VOOR DE SCHILDERSHOEVE TIJDENS AFVALDAG (12 oktober)

Stadsboerderij de Schildershoeve houdt op 18 oktober een Afvaldag. Een belangrijk onderdeel van deze dag is de instrating van de Gulden Klinker. Het project 'Opgeruimd straat netjes en is leuk!' heeft deze gouden klinker verdiend. Kinderen en vrijwilligers maken hiervoor al ruim twee jaar de Schilderswijk een stukje schoner.

Woensdag schoonmaakdag
Iedere woensdagmiddag maken kinderen uit de Schilderswijk, samen met een bok met bokkenkar, een schoonmaakronde rond stadsboerderij de Schildershoeve. Deze actie, die de leefbaarheid in de wijk bevordert, is eerder genomineerd voor een Gulden Klinker. De nominatie wordt nu omgezet in een echte Gulden Klinker. De klinker wordt op 18 oktober om
13:00 uur ingestraat door wethouder Rabin Baldewsingh van Leefbaarheid. Bij de Gulden Klinker hoort ook een geldbedrag. Het bedrag kan worden besteed aan middelen die de leefbaarheid en saamhorigheid in de wijk bevorderen. Inmiddels zijn er een picknicktafel en een speelapparaat bij de stadsboerderij geplaatst.

Activiteiten
Rond de feestelijke instrating van de Gulden Klinker wordt van 13:00 tot 15:30 uur een Afvaldag georganiseerd met verschillende activiteiten. Van afval wordt bijvoorbeeld een kunstwerk gemaakt en er is een spel over het scheiden van afval. De Afvaldag en de instrating van de Gulden Klinker vinden plaats op het terrein van stadsboerderij De Schildershoeve, Teniersplantsoen 83 in Den Haag. Meer informatie over het project 'Opgeruimd straat netjes en is leuk!' staat op www.denhaag.nl/opgeruimd.