Ministerie van Buitenlandse Zaken

Balkanconferentie moet handelsrelatie Nederland-Balkan versterken (http://www.minbuza.nl:80/nl/actueel/persberichten,2006/10/Balkanconferentie-moet-handelsrelatie-Nederland-Ba.html) 12-10-2006 | 15:53

Samenvatting:

De Nederlandse ministeries van Buitenlandse Zaken en van Economische Zaken organiseren woensdag 18 oktober aanstaande de conferentie 'Doing Business in the Western Balkans' in Sarajevo (Bosnië-Herzegovina).

Inhoud:

Tijdens de bijeenkomst wordt onder meer gekeken naar knelpunten die Nederlandse bedrijven ondervinden bij het opzetten van een handelsrelatie met de Balkan. Ook de knelpunten die bedrijven uit de Balkan ervaren bij het zakendoen binnen de eigen regio, worden besproken. Dat kan variëren van lange douaneprocedures tot ingewikkelde wet- en regelgeving als ook onvoldoende toegang tot startkapitaal voor ondernemers. Aan de conferentie wordt met name deelgenomen door vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven vanuit Nederland en vanuit de Balkan. Onder de aanwezigen is verder een aantal handelsministers uit de Balkanlanden en vertegenwoordigers van de Wereldbank en de European Bank for Reconstruction and Development. De Nederlandse conferentiedelegatie wordt geleid door Bart van Bolhuis, Directeur Internationaal Ondernemen van het ministerie van Economische Zaken en Kees Klompenhouwer, directeur Directie Zuid-Oost Europa van het ministerie van Buitenlandse zaken.Het recente Doing Business rapport 2007 'How to reform' van de Wereldbank zal leidraad zijn in de discussie tijdens de bijeenkomst. De Wereldbank doet jaarlijks onderzoek naar de verbeteringen (en verslechteringen) van het ondernemingsklimaat in een groot aantal landen. Zo is bijvoorbeeld in kaart gebracht hoeveel dagen het kost om in een land een bedrijf te starten of het aantal vergunningen dat nodig is om te kunnen exporteren. Volgens het rapport is in Servië, Macedonië en Kroatië het ondernemingsklimaat het afgelopen jaar verbeterd. In Montenegro, Bosnië-Herzegovina en Albanië lopen de hervormingen minder voorspoedig. Simeon Djankov, een van de auteurs van het Doing Business rapport geeft tijdens de conferentie een toelichting.Voorafgaand aan de conferentie brengt een Nederlandse handelsmissie op 16 en 17 oktober een bezoek aan Bosnië-Herzegovina. In totaal 23 Nederlandse bedrijven zullen gesprekken voeren met mogelijke zakenpartners uit de Balkanregio.In aansluiting op de Balkanconferentie organiseert de Academic Training Association (ATA), een NGO die door de Nederlandse overheid wordt gesteund, op 19 oktober in Sarajevo een bijeenkomst gericht op het ondersteunen van startende ondernemers en op de betekenis van vrijhandelsverdragen tussen de landen van de Westelijke Balkan.

Ministerie van Buitenlandse Zaken