Gemeente Noordenveld


Scholieren gaan zwerfafval te lijf tijdens Operatie Noordenveld schoon

Gepubliceerd op: 13 oktober 2006

Woensdag 18 oktober 2006 gaan 230 schoolkinderen van acht verschillende basisscholen in de gemeente Noordenveld het zwerfafval in de omgeving van hun school te lijf. Zij doen dit in de rollen van onderzoeker, actievoerder en adviseur. Noordenveld schoon is een driejarig zwerfvuilproject waaraan 21 basisscholen in Noordenveld meedoen. Ieder najaar gaan leerlingen van de groepen 7 en 8 van een aantal basisscholen zwerfafval opruimen rondom hun school en in de wijk waar de school staat.

Dit jaar doen de volgende scholen mee:
CBS Regenboog in Een - 20 leerlingen
CBS De Rank in Roden - 25 leerlingen
CBS De Haven in Roden - 25 leerlingen
OBS De Hekakker in Norg - 35 leerlingen
ODBS De Lindehof in Een - 20 leerlingen
OBS De Marke in Roden - 60 leerlingen
OBS Roderwolde - 20 leerlingen OBS De Flint in Nietap - 25 leerlingen

De schoonmaakactie wordt georganiseerd door de werkgroep Zwerfafval, die bestaat uit vertegenwoordigers van de drie IVN-afdelingen (Norg, Roden en Peize), het IVN Consulentschap Drenthe, de directeur van het openbaar basisonderwijs in Noordenveld en enkele ambtenaren. De werkgroep heeft vorig jaar voor het eerst een grote zwerfvuilactie georganiseerd, die zeer succesvol is verlopen. De 262 leerlingen van acht verschillende basisscholen haalden toen maar liefst 720 kilo zwerfafval op. Per leerling was dat ruim 2,5 kilo. Het is gebleken dat vooral kinderen tussen 10-12 jaar geĂŻnteresseerd zijn in de afvalproblematiek.

Wethouder van milieuzaken Jacob Dam is nauw betrokken bij het project Noordenveld schoon, maar heeft wel een dubbel gevoel bij de actie:

Aan de ene kant vind ik het geweldig dat de jeugd op deze manier zich bewust wordt hoeveel afval er op straat ligt. Het is een leerzaam project en ze werken er met veel plezier aan mee. Bij de zwerfvuilactie vorig jaar is echter terecht opgemerkt dat het schoonhouden van de omgeving van de school natuurlijk niet de taak van alleen de leerlingen is. De gemeente heeft een belangrijke taak als het gaat om het schoonhouden van onze leefomgeving. Onze medewerkers van Openbare Werken doen hun uiterste best, maar het is helaas nog wel eens dweilen met de kraan open. Maar ik vind dat mensen ook een eigen verantwoordelijkheid hebben. Ligt er rommel op straat, dan wil ik ook graag een beroep doen op onze inwoners zelf. Het is meestal maar een kleine moeite om dat afval op te ruimen, ook al is het niet je eigen afval. Ik merk dat mensen vaak hoofdschuddend constateren dat er ergens afval ligt, zwerfafval staat hoog op de ranglijst van zaken waar mensen zich aan ergeren. Ik hoop dat de schoonmaakoperatie volgende week in elk geval de ogen opent van de mensen die wonen in de buurten die dan schoongemaakt worden. Het is geweldig dat de jeugd de rommel in hun leefomgeving gaat opruimen, maar nog mooier zou het zijn als mensen voortaan ook zelf hun steentje bijdragen.

De milieuwethouder zal zelf ook aanwezig zijn bij de operatie Noordenveld schoon. Bij de Hekakker in Norg zal hij met de deelnemende kinderen in gesprek gaan over hun onderzoek naar zwerfafval. Betrokkenheid tonen doe je niet vanachter je bureau. Ik wil graag de kinderen die meedoen laten merken dat we als gemeentebestuur dit een geweldige actie vinden. Daar trek ik graag een ochtend voor uit.

Roden, 12 oktober 2006