Gemeente Kampen

Persbericht

Kampen, 16 oktober 2006

Gemeenteraad organiseert inloopavond in stadhuis Kampen

Woensdagavond 18 oktober 2006 wordt in het stadhuis van Kampen een inloopavond gehouden waarin twee onderwerpen tegelijkertijd aan de orde komen. Het gaat hierbij in de eerste plaats om het nieuw te vormen evenementenbeleid. Dit wordt behandeld in de raadzaal. Het tweede onderwerp betreft de loverboysproblematiek en de Zwolse aanpak. Deze informatiebijeenkomst vindt plaats in vergaderkamer 4 van het stadhuis. De bijeenkomsten vinden gelijktijdig plaats en beginnen om 19.30 uur.

Bij het nieuw te vormen evenementenbeleid is de opzet vooral interactief. Burgers en raadsleden gaan met elkaar in gesprek om het college bouwstenen mee te geven voor het nieuwe evenementenbeleid. Bij de loverboysproblematiek is de opzet informatief. De commissie Inwoners en geïnteresseerde burgers worden geïnformeerd over de loverboysproblematiek en de Zwolse aanpak. Vanaf 19.15 uur is er inloop met koffie of thee. Beide programma's beginnen om 19.30 uur.

Programma evenementenbeleid

19.15-19.30 uur : Ontvangst
19.30 uur : Het routeboekje van de avond:
: - korte toelichting op de drie onderwerpen van de avond : - het stimuleren, reguleren en faciliteren van evenementen : - het voorbereidingstraject van de evenementenota 20.00 uur : Discussie over de drie onderwerpen aan de hand van stellingen
21.30 uur : Afsluiting van de inloopavond

Programma loverboysproblematiek

19.15-19.30 uur : Ontvangst
19.30 uur : Inleiding
19.35 uur : Algemene informatie over het onderwerp loverboys 19.50 uur : Informatie over de Zwolse aanpak van de loverboysproblematiek door de
heer M. Stevens, beleidsmedewerker gemeente Zwolle 20.20 uur : Gelegenheid tot het stellen van vragen 20.50 uur : Afsluiting
21.00 uur : Einde bijeenkomst