Gemeente Delfzijl

16 oktober 2006

INFORMATIE

De Commissaris van de Koningin in Groningen, de heer J.G.M. Alders brengt op woensdag 18 oktober 2006 om 08.30 uur een bezoek aan de gemeenteraad van Delfzijl. De vergadering is openbaar en wordt gehouden in de raadzaal.

Agenda
. Korte algemene inleiding door de Commissaris.
. Reactie van de voorzitter van de Raad.
. Reacties leden van de raad.

Specifieke onderwerpen
. Plan van Aanpak "Herstel Vertrouwen" en overbruggingsimpuls. . Werkgelegenheid.
. Herstructurering/OMD.
. Volkshuisvesting (o.a. vrijstelling bestemmingsplannen vrije sector buitendorpen). . Burgemeestersvacature.
. Evaluatie/voortgang van het overleg met de Commissaris (inclusief frequentie overleg met de Commissaris).

De bijeenkomst duurt tot uiterlijk 10.00 uur. De Commissaris maakt na de bijeenkomst in het gezelschap van het college een wandeling over de najaarsmarkt. De raadsleden zijn uitgenodigd mee te wandelen.

Informatie over dit bericht verstrekt Mirjam Visser, tel. 639383 of 06-54784859 .


---- --