Gemeente AmsterdamBezoekadres
Stadhuis, Amstel 1
1011 PN Amsterdam
Postbus 202
1000 AE Amsterdam
Telefoon 020 552 2117
Fax 020 624 5550
www.amsterdam.nl

Directie Communicatie
Datum 16 oktober 2006
Kenmerk 067

Uitnodiging

Mirjam Otten 020 552 2045

Betreft: bijeenkomst radicalisering

Geachte heer/mevrouw,

Op woensdag 18 oktober organiseert de gemeente Amsterdam samen met het Instituut voor Migratie en Etnische Studies (IMES) van de Universiteit van Amsterdam en Forum (Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling) een bijeenkomst in de Rode Hoed over het thema "radicalisering". Tijdens deze bijeenkomst zullen de onderzoekers van IMES die in Amsterdam onderzoek hebben gedaan naar processen van radicalisering hun onderzoek nader toelichten. Burgemeester Cohen zal reageren op de uitkomsten van het onderzoek en ingaan op het beleid dat de gemeente voert ten aanzien van radicalisering. Sadik Harchaoui, directeur Forum treedt op als coreferent.

U bent van harte uitgenodigd bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn.

Indien u bij deze bijeenkomst aanwezig zult zijn, wordt u vriendelijk verzocht dit door te geven aan Hanane Lechkar, tel 020-5522117 of per mail hlechkar@bda.amsterdam.nl.

Lokatie: De Rode Hoed,
Keizersgracht 102
1015 CV Amsterdam

Datum: woensdag 18 oktober
Tijd: 10.00 - 11.30 uur

Met vriendelijke groet,

Mirjam Otten

Gemeente Amsterdam,
Hoofd bestuursvoorlichting- en projecten


---- --