Ingezonden persbericht


PERSCONFERENTIE

De radicaal-islamitische ideologie van de Hofstadgroep

De inhoud en de bronnen

Nieuwe publicatie van de Teldersstichting
(Geschrift 101)

Datum Woensdag 18 oktober
Aanvang 14.00 uur

Plaats Perscentrum Nieuwspoort, Den Haag

Bovenstaande publicatie zal morgen op een persconferentie door de voorzitter van het curatorium van de Teldersstichting, Frits Bolkestein worden overhandigd aan de voorzitter van de Stichting Islam en Burgerschap, Mohamed Sini.

Bijna twee jaar geleden pleegde Mohammed Bouyerie, die wordt beschouwd als een leidende figuur van de radicaal-islamitische groepering 'de Hofstadgroep', een politieke moord die Nederland schokte. Verondersteld wordt dat leden van de Hofstadgroep ook andere aanslagen beraamden.

In het geschrift De radicaal-islamitische ideologie van de Hofstadgroep. De inhoud en de bronnen, beschrijft drs. M. Wessels de ideologie waarop de leden van de Hofstadgroep hun gedachtegoed baseren. Dit is het salafisme/wahhabisme, een zeer intolerante variant van de islam die met name in Saoedi-Arabië gemeengoed is. Deze ideologie wordt in Nederland door enkele radicale ­ met Saoedisch geld gefinancierde ­ ¤" moskeeën gepropageerd. In deze moskeeën wordt getracht om jonge moslims te indoctrineren.

Enkele conclusies en aanbevelingen uit het geschrift:


* De vrijheid van godsdienst mag nooit gebruikt worden als legitimatie voor het verspreiden van extremistisch gedachtengoed. Het behoud van de democratische rechtsstaat dient hier te prevaleren.


* Verbied Saoedische financiering van moskeeën in Nederland. Daar vindt de radicalisering plaats die kan leiden tot terrorisme.


* Het wettelijk instrumentarium voor het aanpakken van terroristen dient te worden uitgebreid.


* Sluit televisiezenders die haat zaaien en onverdraagzaamheid prediken.

Het geschrift kost ¤ 12,- en is te bestellen bij de prof. mr. B.M. Teldersstichting, Koninginnegracht 55a, 2514 AE Den haag.

Inlichtingen kunt u inwinnen bij Frans de Graaf, telefoon: 070-363 1948 Prof. mr. B.M. Teldersstichting
Wetenschappelijk bureau van de VVD
Tel: 070-3631948/Fax: 070-3631951
E-mail: info@teldersstichting.nl www.teldersstichting.nl