Provincie Zuid-Holland

Provinciale Statenvergadering 18 oktober 2006

Op woensdag 18 oktober vindt de maandelijkse vergadering van Provinciale Staten plaats. U bent van harte welkom deze vergadering bij te wonen.

De voorzitter, Commissaris van de Koningin dhr. J. Franssen, opent de vergadering om 09.30 uur.

Op de agenda staan onder meer de volgende onderwerpen:

§ Het voorstel van Gedeputeerde Staten over de "Visie op de ontwikkeling van de Zuidvleugel".

§ Initiatiefvoorstel van de leden Démoed, van Dijk, Dijkstra, Santbergen, van Veelen en Verbeek over de zeevisserij.

Voorgesteld wordt onder meer onderzoek te doen naar de mogelijkheid tot versterking van de zeevisserijsector en dit najaar een rondetafelconferentie te beleggen met de provincie en alle betrokken partijen.

De volledige agenda is te vinden op www.zuid-holland.nl onder het kopje 'Stateninformatie'.

Kunt u er niet zelf bij zijn, dan kunt u de vergadering ook via internettelevisie volgen. U gaat hiervoor naar de site www.zuid-holland.nl en klikt vervolgens op 'Live uitzending Statenvergadering'.

Bron: statengriffie, telefoon 070 - 441 63 93