Deelgemeente Charlois Rotterdam

Vergunningenbeleid rond verkoop vuurwerk vastgesteld

Vorige week heeft het dagelijks bestuur van de deelgemeente Charlois het vergunningenbeleid voor de verkoop van consumentenvuurwerk opnieuw vastgesteld voor een periode van vijf jaar. Veel verandert er niet: het maximum aantal verkooppunten in de deelgemeente Charlois blijft zeven en de afstand tussen twee verkooppunten moet minimaal 500 meter zijn.

Wie in de periode voor oudjaar vuurwerk wil verkopen, heeft van de gemeente een vergunning nodig op grond van artikel 2.7.2.van de Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam. De bevoegdheid om zon vergunning te verlenen (of te weigeren) is overgedragen aan het dagelijks bestuur van de deelgemeente. De deelgemeente kan dus er zelf beleid voor maken.

Vijf jaar geleden in 2001 - werd het vergunningenbeleid voor de verkoop van consumentenvuurwerk in Charlois aangescherpt. Dit gebeurde om het aantal verkooppunten binnen de perken te houden, ze beter te spreiden over de deelgemeente en mobiele verkooppunten te weren. Dit alles met het oog op de veiligheid en het voorkomen of beperken van overlast. Dit beleid was geldig voor de duur van vijf jaar, dus was het nu hoog tijd om het opnieuw te bekijken. Immers, december staat alweer bijna voor de deur.

Geen verandering

Het dagelijks bestuur heeft naar aanleiding van deze evaluatie geen reden gezien om het beleid te veranderen. Het maximale aantal verkooppunten blijft zeven (1 verkooppunt per 10.000 inwoners, Charlois heeft op het ogenblik iets minder dan 65.000 inwoners). Verder geldt dat zich binnen een straal van 500 meter van een bestaand verkooppunt of een verkooppunt waarvoor reeds een vergunning is ingediend, geen nieuw verkooppunt mag vestigen.

Verder is vastgesteld dat er geen vuurwerk verkocht mag worden vanuit mobiele verkooppunten, zoals containers, keten en keetwagens.

Overigens moeten verkooppunten voor consumentenvuurwerk uiteraard ook aan strenge eisen voldoen op het gebied van milieu en brandveiligheid. Het vergunningenbeleid voor de verkoop van consumentenvuurwerk geldt voor de periode oktober 2006 oktober 2011. In dat jaar wordt het beleid opnieuw onder de loep genomen.