Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB

Steekproef: helft speeltuinen onveilig

Den Haag, 18 oktober 2006

Bijna de helft van de speeltuinen in Nederland zijn niet veilig. Er zijn zelfs gevaarlijke speeltuinen bij met achterstallig onderhoud en met groot risico voor beknellingen of ernstige valpartijen. Opvallend is het lage aantal speeltuinen waarop weinig of niets aan te merken valt. Dat blijkt uit een steekproef die de ANWB heeft gedaan naar de veiligheid van speeltuinen in Nederland. Deze steekproef is gepubliceerd in het ANWB-blad Kampioen. De ANWB maakt zich al jaren sterk voor meer recreatiemogelijkheden dichtbij huis. Speelmogelijkheden horen daar ook bij.

Onderzoekers van de ANWB namen 103 speeltuinen en meer dan 1000 speeltoestellen onder de loep. Maar liefst 46 speeltuinen vertoonden tekortkomingen. Slechts 13 van de 103 speeltuinen hadden hun zaakjes uitstekend voor elkaar; deze zijn veilig en voldoen aan alle eisen. De overige hadden één of meer tekortkomingen.

Bij een kwart van de speeltoestellen zijn er problemen met de zogenoemde valzone, dat is de cirkel waarin een kind terecht kan komen als het valt. Vaak is de valzone te klein of is de ondergrond onvoldoende valdempend, waardoor een valpartij ongewenste verwondingen oplevert. Meestal is dit betrekkelijk eenvoudig op te lossen.

Daarnaast is er bij ruim een kwart van de 1007 onderzochte toestellen kans op ernstige beknellingen van bijvoorbeeld hoofd, nek, vinger of voet. Verder is er verstikkingsgevaar bijvoorbeeld als een koordje van de kleding ergens achter kan blijven haken. Opvallend was dat het testteam zelfs bij goedgekeurde (gecertificeerde) toestellen nog de nodige gebreken constateerde. Speeltoestellen van na 1997 moeten goedgekeurd zijn. Overigens ontbreekt het bijbehorende certificeringsplaatje nogal eens. Slechts 325 van de 1007 gecontroleerde toestellen bleken veilig.

De beste speeltuin uit de test bevindt zich aan de Turfstraat in Hilversum (cijfer 8,8). Deze is prachtig en overzichtelijk aangelegd met een keurig hek rondom, heeft in de hele tuin een valdempende vloer en de toestellen zijn boven alle kritiek verheven. De variatie zou nog wat verbeterd kunnen worden, maar voor de rest is deze speeltuin super. In de top 3 staan daarnaast de zeer gevarieerde speeltuin aan de Spoorsingel in Bovenkarspel (8,1) en de zeer veilige speeltuin aan de Boedelhofweg in Eefde (8,0).

Alle speeltuinen in de test zijn beoordeeld door onderzoekers van de ANWB, die hiervoor een speciale cursus volgden. In hun inspecties lieten zij het onderdeel veiligheid zwaar wegen. Ook werd er gelet of de speeltuin er goed en verzorgd uitzag en of deze afgeschermd is voor verkeer.

De ANWB heeft in brieven aan de ministers van Binnenlandse Zaken en de Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit alsmede aan de Voedsel- en Waterautoriteit gewezen op de conclusies van de steekproef van de speeltuinen.

De ANWB heeft verder gemeenten gelegenheid gegeven te reageren op de uitkomsten van het onderzoek. Veelal waren gemeenten het eens met de bevindingen van de ANWB en werd besloten de mankementen snel te verhelpen. In een aantal gevallen bestond er een blijvend verschil van inzicht tussen de ANWB en de betreffende gemeenten over de strekking van de regels.
Zo stelt de ANWB dat er verschil van inzicht bestaat over de interpretatie en toepassing van regels. Dit doet per definitie afbreuk aan de veiligheid van speeltuinen. De Voedsel- en Waren Autoriteit (VWA ) als enig bevoegd orgaan zou een inventarisatie kunnen maken van de voorschriften die niet eenduidig zijn en daar helderheid over verschaffen in de richting van gemeenten en de aangewezen certificatie-instellingen.


Noot voor de redactie,