TNS NIPO

Foto

Publicaties TNS NIPO onderzoek

18 oktober 2006

Blijft Marijnissen buiten schot?
De Volkskrant, Forum, woensdag 18 oktober 2006

De PvdA verloor dit jaar bijna tien zetels in de TNS NIPO-peiling. Vooral aan de SP. Waar de PvdA sinds 1 juni daalde van 46 naar 38 zetels, steeg de SP van 16 naar 23 zetels. Op dit moment moet de PvdA voor het eerst sinds de vorige verkiezingen in 2003 het CDA boven zich dulden.

Een belangrijke aanjager van de neergang van de PvdA was de uitspraak van Wouter Bos over de fiscalisering van de AOW. In dit plan stelt de PvdA voor 65-plussers die jaarlijks 15.000 euro pensioen ontvangen bovenop hun AOW, vanaf 2011 zes euro over elke duizend euro extra pensioen bij te laten dragen aan de schatkist. Met dit geld zal - volgens de PvdA - de oudedagsvoorziening ook in de toekomst betaalbaar worden gehouden. GroenLinks is het met de PvdA eens, VVD en CDA zijn tegen. De VVD (Zalm) verwijt Bos dat hij met zijn plan 'alleen maar wil nivelleren'.

Ook de SP is tegen. Volgens Marijnissen is er namelijk geen probleem de AOW betaalbaar te houden en daarmee schaart hij zich in het kamp van CDA en VVD. Maar waar Balkenende en Rutte de mening van hun achterbannen verwoorden, lijkt Marijnissen met zijn AOW-standpunt voorbij te gaan aan de gevoelens van de potentiële SP-stemmers.

In de eerste plaats blijkt uit TNS NIPO-onderzoek dat bijna tachtig procent van de werkende SP-stemmers zich wel eens zorgen maakt over zijn pensionering. Veel meer dan kiezers van andere partijen. Men is bang onvoldoende pensioen op te bouwen, of dat er geen AOW meer is als ze eraan toe zijn. In de tweede plaats blijkt dat tweederde van de SP-stemmers vindt dat de kosten van de vergrijzing het best kunnen worden opgevangen door de rijkeren in de samenleving meer te laten betalen. Tenslotte vinden meer SP-stemmers het PvdA-plan goed dan slecht. Alleen onder PvdA- en GroenLinks-stemmers is deze balans nog positiever.

Waarom blijft Marijnissen buiten schot in de AOW-discussie? De SP-lijsttrekker noemt het een schande dat de solidariteit tussen de generaties wordt ondermijnd. Maar staat de SP ook niet voor solidariteit tussen arm en rijk? Bos lijkt er vooralsnog voor te kiezen het AOW-debat uit te vechten met VVD en CDA, maar hij zou evenzogoed zijn pijlen op de Robin Hood van de Nederlandse politiek kunnen richten. Bij de SP is - op dit punt - electoraal in elk geval meer voor hem te halen dan bij CDA of VVD.

Remco Frerichs en Peter Kanne onderzoeken electorale en maatschappelijke trends in Nederland voor TNS NIPO.

Bij publicatie of verspreiding graag de bron TNS NIPO/ De Volkskrant vermelden. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Peter Kanne (tel: 020 522 59 24) of Remco Frerichs (tel: 020 522 54 79).