Gemeente Stadskanaal

Het college van burgemeester en wethouders maakt op 18 oktober twee besluiten bekend. Deze gaan over de gladheidsbestrijding voor komende winter en de sportnota 'Sport blijft bewegen'.

Gewijzigde regeling voor gladheidsbestrijding vastgesteld

Gemeentebedrijf

Onderwerp: Organisatie gladheidsbestrijding 2006-2007.

Besluit:


1. De regeling gladheidsbestrijding 2006-2007 vast te stellen;
2. de kosten van gladheidsbestrijding zijn geraamd op het project 100000 "wegen".

Impuls voor sportverenigingen en -accomodaties

Beleid

Onderwerp: Sportnota "Sport blijft bewegen".

Besluit:

1. De raad voor te stellen om in te stemmen met de sportnota en de daarin genoemde tekorten over de jaren 2007-2010 te dekken uit de reserve incidentele bestedingen.


* 18 oktober 2006