Nederlandse Vereniging van Journalisten

Persinformatie dinsdag 17 oktober 2006

Nieuw initiatief:
De Tegel, als hoogste waardering voor de beste journalistiek Unieke samenwerking van journalisten, uitgevers en publieke en commerciële programmamakers en omroepbestuurders

Omwille van de kwaliteit van de journalistiek hebben de Nederlandse media de krachten gebundeld voor het lanceren van de Jaarprijzen voor de Journalistiek: De Tegel.

Deze prijs, die de belangrijkste functies van de journalistiek onderstreept en aanstormend talent aanmoedigt, zal met ingang van het voorjaar 2007 jaarlijks worden uitgereikt. Als bijzonder eerbetoon aan de makers van de beste journalistieke publicaties en producties binnen de mediatypen dag- en weekbladen, radio en televisie en multimedia in de categorieën nieuws, achtergrond en talent. Initiatiefnemers zijn het Nederlands Genootschap van hoofdredacteuren, De Nederlandse Dagbladpers, de Nederlandse Vereniging van Journalisten, NOS en RTL Nederland, verenigd in de Stichting Jaarprijzen voor de Journalistiek.

De Tegel
Geestelijk vader van de nieuwe Jaarprijzen voor de Journalistiek is Frits van Exter, hoofdredacteur dagblad Trouw. De naam De Tegel is ontleend aan het bekende boek `Tegels Lichten'(1972) van Henk Hofland. Door bloot te leggen wat machten veelal verborgen proberen te houden, laat de journalist zien wat de betekenis van kritische en onafhankelijke media kan en moet zijn. Met de toekenning van De Tegel willen de initiatiefnemers het blijvende belang van deze taak onderstrepen. Kees Spaan, voorzitter Stichting Jaarprijzen voor de Journalistiek: "De media hebben een rol te vervullen in de samenleving. Daar mag je best kritisch op zijn, maar met dit gezamenlijke initiatief willen wij ook de betekenis en de kwaliteit van de journalistiek onder de aandacht brengen van een breder publiek. En Nederland kent - ondanks een grote verscheidenheid aan prijzen - nog geen algemene journalistieke prijzen van nationale allure. Daar willen wij als stichting verandering in brengen." Met de komst van De Tegel gaan de Prijs voor de Dagbladjournalistiek van de NDP en de aanmoedigingsprijzen voor journalistiek talent van het Genootschap van Hoofdredacteuren - De Gouden Pen en Gouden Tape - op in deze nieuwe Jaarprijzen voor de Journalistiek.

De categorieën
De Tegel wordt toegekend binnen de mediatypen dag- en weekbladen, radio en televisie en multimedia. Voor elk van deze mediatypen wordt een Tegel toegekend in de categorieën nieuws, achtergrond en talent. In totaal worden jaarlijks negen Tegels uitgereikt als hoogste waardering voor de beste journalistiek.

Deelname
Zowel journalisten in vaste dienst als freelancers die werken voor landelijke en regionale dag- en weekbladen, nieuws- en achtergrondrubrieken van publieke en commerciële radio- en televisiezenders, online nieuwsmedia en persbureaus in Nederland kunnen eigen publicaties of producties inzenden voor de categorieën nieuws en/of achtergrond. Kandidaten voor de categorie talent kunnen uitsluitend worden voorgedragen door de (hoofd)redactie. De inzendingen voor De Tegel 2006 dienen te zijn gepubliceerd of uitgezonden in 2006. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. De inzendtermijn voor De Tegel 2006 sluit vrijdag 12 januari 2007. Meer informatie en het inschrijfformulier zijn te vinden op www.detegel.info.

Jurering
De beoordeling van de inzendingen voor De Tegel vindt plaats in twee stappen. Allereerst gaat er per mediumtype een vakjury aan de slag. Criteria daarbij zijn oorspronkelijkheid, maatschappelijke betekenis, originaliteit en impact. Voor elk van de drie categorieën nieuws, achtergrond en talent selecteert iedere vakjury maximaal vijf kandidaten die doorgaan naar de eindjury. De eindjury bepaalt voor elk van de drie mediumtypen en categorieën drie genomineerden en de uiteindelijke winnaar. De eindjury wordt gevormd door zeven ter zake kundigen. De voorzittershamer is in handen van de voorzitter van De Tweede Kamer.

Prijsuitreiking
De eindjury maakt begin maart 2007 bekend welke journalistieke publicaties en producties zijn genomineerd voor De Tegel 2006. De winnaars worden bekend gemaakt tijdens het Feest voor de Journalistiek op dinsdagavond 3 april 2007 in het Muziekgebouw aan 't IJ te Amsterdam. Bij de prijsuitreiking zullen naar verwachting 500 mensen aanwezig zijn, waaronder zowel vertegenwoordigers van de journalistieke beroepsgroep als afgevaardigden van politiek, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

Publieksprijs
Naast negen journalistieke vakprijzen wordt er tijdens het Feest voor de Journalistiek een publieksprijs uitgereikt: de Nederlandse Nieuwsmaker van het jaar. Deze prijs wordt toegekend aan diegene die in Nederland in het jaar voorafgaand aan de uitreiking het zwaarst zijn of haar stempel op het nieuws heeft gedrukt. Begin maart 2007 maakt Stichting Jaarprijzen voor de Journalistiek bekend welke kandidaten in aanmerking komen voor deze prijs. Uit deze longlist kiest het publiek vervolgens de winnaar.

Bijlage

Juryleden De Tegel 2006

Eindjury De Tegel 2006
o voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal (juryvoorzitter) o Bert Vuijsje (voorzitter vakjury Dag- en Weekbladen) voormalig adjunct-hoofdredacteur van de Volkskrant en hoofdredacteur van HP/De Tijd, tegenwoordig freelance journalist, schrijver en docent journalistiek aan de UvA
o Lars Andersson (voorzitter vakjury Radio & Televisie) voormalig hoofdredacteur NOS Actueel en oud-eindredacteur NOS Journaal o Vincent Everts (voorzitter vakjury Multimedia) voormalig directeur innovatiecentrum Media Plaza, tegenwoordig o.a. ondernemer, internetevangelist en trendwatcher
o Theo Bouwman
was tot 1 juni 2006 voorzitter van de Raad van Bestuur van PCM Uitgevers, tegenwoordig o.a. voorzitter van de Stichting Raad voor de Journalistiek
o Maria Henneman
voormalig hoofdredacteur Netwerk en verslaggever en presentator NOS Journaal, tegenwoordig zelfstandig adviseur, trainer, coach en moderator
o Mariëtte Wolf
was tot april 2002 directeur van het Persmuseum, vanaf september 2003 bereidt zij - als gastonderzoeker aan de afdeling Mediastudies van de UvA - een publicatie voor over de journalistieke geschiedenis van De Telegraaf

Vakjury Dag- en Weekbladen De Tegel 2006
o Bert Vuijsje (voorzitter)
o Johan Olde Kalter
o Sytze van der Zee

Vakjury Radio & Televisie De Tegel 2006
o Lars Andersson (voorzitter)
o Natascha Kuit
o Piet van Tellingen

Vakjury Multimedia De Tegel 2006
o Vincent Everts (voorzitter)
o Irene Costera Meijer
o Marleen Stikker