Ingezonden persbericht


Aan:
De Burgemeester van Amsterdam
Dhr. mr. M.J. Cohen
Amstel 1
Amsterdam
fax 020 5523100

Amsterdam, 18 oktober 2006

Onderwerp: Open brief mbt stemcomputers

Zeer geachte heer Cohen,

Sinds enkele maanden verricht de stichting "Wij vertrouwen stemcomputers niet" studie naar de regelgeving met betrekking tot en kwaliteit van stemcomputers.

De uitkomsten daarvan zijn ontluisterend. Na aankoop van een tweetal Nedap stemcomputers heeft ons onderzoek uitgewezen dat deze apparaten zeer kwetsbaar zijn voor manipulatie en straling lekken die de keuze van de kiezer verraadt. Een geheime stemming is daardoor op de Nedap stemcomputer niet mogelijk. Inmiddels heeft minister Nicolaï de AIVD ingeschakeld om de problemen met straling te onderzoeken.

In het algemeen is ons gebleken dat de overheid geen eisen aan de stemcomputers stelt op het gebied van informatie beveiliging en het tegengaan van manipulatie. De goedkeuring van stemcomputers door de minister, waarop uw gemeente het vertrouwen in de apparatuur baseert, is daardoor discutabel.

De gemeente Amsterdam gebruikt stemcomputers van het type SDU Newvote. Deze stemcomputers hebben dezelfde TNO test doorlopen als de Nedap apparatuur. Omdat de Nedap desondanks een zware onvoldoende behaalde bij onze test, stellen wij u voor ook de SDU Newvote te testen. Wij verzoeken u daarom ons een SDU Newvote ter beschikking te stellen. Wij hebben begrepen dat u een aantal Newvotes buiten het verkiezingsproces houdt voor demonstratiedoeleinden. Deze lijken daarom het meest geschikt voor een test.

We hebben specifieke zorgen ten aanzien van de SDU Newvote. Deze stemcomputer is een PC met embedded Windows XP. Bovendien heeft de PC een aantal interfaces die toegang voor een aanval mogelijk maken. In het bijzonder maken wij ons zorgen over de Compact Flash PCMCIA reader en het GPRS modem.

De aanwezigheid van een draadloos modem in een stemcomputer is verontrustend. Een aanvaller kan het modem misbruiken om zich toegang tot de stemcomputer te verschaffen en vervolgens gegevens of software te manipuleren. De maatregelen die Amsterdam neemt op het gebied van het bewaken en verzegelen van de SDU Newvote zijn niet van invloed op het draadloos modem.

Het Brennan Center in de VS heeft in juni 2006 de tot op heden meest uitvoerige studie verricht naar de beveiliging van stemcomputers. Een belangrijke conclusie van het rapport 'The Machinery of Democracy: Protecting Elections in an Electronic World' is dat stemcomputers geen draadloze componenten dienen te bevatten.

"Our analysis shows that machines with wireless components are particularly vulnerable to attack. Wireless components should not be permitted on any voting machine."

"Unfortunately, banning use of wireless components on voting systems without banning the wireless components themselves still poses serious security risks. First, a Software Attack Program could be designed to re-activate any disabling of the wireless component. In such circumstances, the voting machine might indicate that the wireless component was off,when it actually could receive signals. Second, pollworkers or anyone else with access to the voting machine could turn on the wireless component when it was supposed to be turned off. Under either scenario, our attacker could use a wireless-enabled PDA or other device to send remote signals to the wireless component and install her attack."

Aangezien de Regeling goedkeuring stemmachines helemaal niets vermeldt over informatiebeveiliging of eisen bevat ten aanzien van draadloze modems, lijkt het ons belangrijk met spoed de SDU Newvote op deze punten te onderzoeken. Na onze ervaringen met de Nedap achten wij onszelf in staat een dergelijke test op korte termijn uit te voeren. Wij hopen dat u bereid bent hiervoor een SDU Newvote ter beschikking te stellen. Op deze wijze kan Amsterdam ruim voor de verkiezingen van 22 november meer zekerheid verkrijgen over de geschiktheid van de SDU Newvote.

Hoogachtend,

R.V. Gonggrijp
"Wij vertrouwen stemcomputers niet"
Linnaeusparkweg 98
1098 EJ Amsterdam
fax 020 6638511