Gemeente Wijk bij Duurstede

Verkeersveiligheidsmaatregelen Doornseweg en Cotherweg

Begin 2004 heeft een adviesbureau in opdracht van de gemeente een studie gedaan naar de mogelijkheden om de N227, die door de kern van Langbroek loopt, een minder groot obstakel te laten zijn tussen de twee delen van dit dorp. De resultaten van deze studie zijn vertaald in een schetsontwerp voor de N229 tussen de grens van de bebouwde kom op de Cotherweg en de aansluiting Marijkelaan - Doornseweg.

Maatregelen
De maatregelen die in dit ontwerp zijn opgenomen, moeten de oversteekbaarheid van de Doornseweg verbeteren en de snelheden op de Cotherweg en de Doornseweg verlagen. In het ontwerp is sprake van verbrede rijbaanscheidingen, een fietsoversteek met vluchtheuvel en een vluchtheuvel bij de grens van de bebouwde kom op de Cotherweg.

De provincie heeft toegezegd bij de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden de verbrede rijbaanscheiding mee te nemen, die er mede toe moet leiden dat de snelheden omlaag gaan. Door de gemeente is er daarom enkele weken geleden een enquête uitgezet bij de direct aanwonenden van het gedeelte van de provinciale weg waar dit speelt. De omwonenden konden een keus maken voor een gestrate rijbaanscheiding of een rijbaanscheiding uitgevoerd in markering. Van de 75 uitgezette formulieren zijn er 46 binnen de termijn beantwoord, waarvan 5 met een keuze voor klinkers en de overigen voor markering. Na de asfalteringswerken wordt de markering aangebracht.

info@wijkbijduurstede.nl
tel : 0343 595595
fax: 0343 595599
Bezoek adres:
Karel de Grotestraat 30 Post adres:
Postbus 83
3960 BB