Deelgemeente Charlois Rotterdam

Deelgemeentepagina 18 oktober 2006

In Pdf (3,08 Mb) en in tekst


* Besluiten dagelijks bestuur

* Aanvraag kapvergunning

* Vergunningenbeleid rond verkoop vuurwerk vastgesteld
* RET werkt aan metrosporen

* Geen Raadstafel

* Nieuw record: 100.000 Rotterdampashouders
* Mevrouw Wildschut 100 jaar

* Ouderengym in sporthal Wielewaal

* Politieberichten

* Kraam huwen op Kerstmarkt

---

Besluiten Dagelijks Bestuur

Besluiten die het dagelijks bestuur van de deelgemeente Charlois neemt, kunnen ook anderen dan de direct belanghebbenden aangaan. De Algemene Wet Bestuursrecht en diverse andere wetten en verordeningen geven belanghebbenden de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaar/beroepschrift in te dienen bij het dagelijks bestuur of bij een andere in de desbetreffende wet genoemde instantie. Dit dient te gebeuren binnen zes weken, gerekend vanaf de dag na bekendmaking van het besluit.

Nadere inlichtingen over het desbetreffend besluit, onder andere over de precieze datum van bekendmaking, kunt u verkrijgen bij de deelgemeentesecretarie, Boerhaavestraat 11. Tel. 410 74 10. Daar kunt u tevens meer informatie krijgen over de wettelijke mogelijkheden tot indiening van een bezwaar/beroepschrift.

Diegenen die van mening zijn dat de onmiddellijke uitvoering van een besluit niet dient plaats te hebben, kunnen -naast het indienen van een bezwaarschrift- een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Stuur een afschrift van het besluit waarvoor u een voorziening vraagt evenals een afschrift van het door u ingediende beroepschrift mee met uw verzoek.

Onderstaand vindt u een opsomming van besluiten waarbij belangen van derden betrokken kunnen zijn.

Het dagelijks bestuur heeft in de afgelopen periode onderstaande besluiten genomen:

Algemene Plaatselijke Verordening:

Vergunning verleend:

1. aan de Stichting Nationaal Fonds Kinderhulp voor het houden van een collecte in de periode van 22 april 2007 t/m 28 april 2007 in de Deelgemeente Charlois (besluit 12 oktober 2006);
2. aan de Bewonersgroep Dirkslandhof voor het plaatsen van een tent (8x5m.) op het grasveld tussen de twee flats op het Dirkslandhof en het gebruiken van en geluidsinstallatie op zaterdag 28 oktober 2006 van 14.00 uur tot 19.00 uur in verband met een straatfeest (besluit 13 oktober 2006).

Toestemming verleend:

1. aan Vrouwenvereniging Eunice Gereformeerde Gemeente voor het houden van een bazaar op zaterdag 11 november 2006 van 10.00 tot 14.00 uur in de Bethelkerk aan de Langenhorst 104 (besluit: 12 oktober 2006);

Drank- en Horecawet:

Vergunning verleend:


1. aan de heer Fernandes Iglesias voor uitoefening van een horecabedrijf op het adres Bas Jungeriusstraat 171 A (café Royal). Het betreft optreden van nieuwe leidinggevenden (besluit 6 oktober 2006);


2. aan VOF Café Metro voor uitoefening van een horecabedrijf op het adres Goereesestraat 9D (Café Metro). Het betreft optreden van een nieuwe leidinggevende (besluit 6 oktober 2006);


3. aan Grupo Folclorico Airinos da Terra voor uitoefening van een horecabedrijf op het adres Plompertstraat 18. Het betreft optreden van een nieuwe leidinggevende (besluit 6 oktober 2006);


4. aan VOF Cafex voor uitoefening van een horecabedrijf met terras op het adres Wevershoekstraat 63 (Café Spens) (besluit 6 oktober 2006);

Kapvergunningen:

Vergunning verleend:

1. voor het kappen van een pinus staande in de achtertuin aan de Hesselskamp 2, 3085 SM. De boom is dood. Zonder herplantplicht (verzenddatum besluit: 9 oktober 2006);

2. voor het kappen van een esdoorn staande in de achtertuin Dorpsweg 127 A, 3082 LG. De boom staat te dicht bij de gevel en veroorzaakt schade aan de dakrand. Zonder herplantplicht (verzenddatum besluit: 9 oktober 2006);

3. voor het kappen van een picea staande in de achtertuin Papendrechtstraat 28A, 3086 WN. De boom is te groot voor zijn standplaats en staat te dicht bij de lindebomen in het openbaar gebied. Zonder herplantplicht (verzenddatum besluit: 9 oktober 2006);

4. voor het kappen van een berk staande in de achtertuin Boekenrode 551, 3085JH. De boom is te groot voor zijn standplaats en staat te dicht op de rij bomen in het openbaar gebied. Zonder herplantplicht (verzenddatum besluit: 9 oktober 2006);
5. voor het kappen van een taxodium staande in de achtertuin Arkestein 21, 3085 NJ. De boom is te groot voor de standplaats en de wortels veroorzaken schade aan de aanwezige opstallen. Zonder herplantplicht (verzenddatum besluit 9 oktober 2006);
6. voor het kappen van een meidoorn staande in de achtertuin Abbenbroekweg 24, 3086 GB. De boom is dood. Zonder herplantplicht (verzenddatum besluit: 9 oktober 2006);

7. voor het kappen van een amberboom en een italiaanse populier staande aan de Ekelenburg en de Schuilenburg. De bomen moeten worden gekapt i.v.m. de herinrichting van deze straten. Met herplantplicht volgens inrichtingsplan d.d. 21 november 2005 (verzenddatum besluit: 9 oktober 2006);

8. voor het kappen van een es staande aan de zuidzijde van het sportcomplex van DEHMusschen langs het toegangspad parallel aan de Oldegaarde, 3084 AA. De boom is dood. Met herplantplicht (verzenddatum besluit: 9 oktober 2006);

9. voor het kappen van een prunus staande in de zijtuin Maldenburg 73, 3085 KG. De boom staat te dicht bij de gevel en is te groot voor zijn standplaats. Zonder herplantplicht (verzenddatum besluit: 9 oktober 2006);

10. voor het kappen van een paardenkastanje staande op het terrein van kinderboerderij De Molenwei, Brammerstraat 10, 3084 RV. De boom is dood. Met herplantplicht 9 verzenddatum besluit: 9 oktober 2006).

Besluiten hoofd sector Bouw- en Woningtoezicht Rotterdam namens het dagelijks bestuur:

Woningwet:

Vergunning verleend:


1. voor het vergroten van de woning Stavenissestraat 125, 3086 RA, door het plaatsen van een dakopbouw (besluitdatum: 13 september 2006);


2. voor het oprichten van een bouwmarkt aan de Driemanssteeweg (bouwvergunning tweede fase) (besluitdatum: 22 september 2006)

De besluiten worden ook gepubliceerd op de website van de deelgemeente: www.charlois.rotterdam.nl . U vindt ze onder het menu Actueel - Bekendmakingen. U kunt daar ook de besluiten van eerder datum raadplegen (tot ca. 6 weken terug).

Aanvragen kapvergunningen

In het kader van art. 4.4.6 van de Algemene Plaatselijke Verordening maakt het dagelijks bestuur van de deelgemeente Charlois bekend dat de volgende aanvragen voor een kapvergunning zijn ingediend:


1. voor het kappen van 2 essen en 2 veldesdoorns staande aan het Schereplein. De bomen moeten worden gekapt i.v.m. sloop- en bouwwerkzaamheden voor het realiseren van de Brede School;


2. voor het kappen van een prunus staande in de tuin aan de achterzijde van Schoonegge 51-85, 3085 CT. De boom moet worden gekapt i.v.m. de herinrichting van de tuin.

Bovenstaande aanvragen liggen tot en met woensdag 1 november 2006 ter inzage ter secretarie van de deelgemeente Charlois, Boerhaavestraat 11 (Afdeling Centrale Ondersteuning Wijkzaken).

Vergunningenbeleid rond verkoop vuurwerk vastgesteld

Vorige week heeft het dagelijks bestuur van de deelgemeente Charlois het vergunningenbeleid voor de verkoop van consumentenvuurwerk opnieuw vastgesteld voor een periode van vijf jaar. Veel verandert er niet: het maximum aantal verkooppunten in de deelgemeente Charlois blijft zeven en de afstand tussen twee verkooppunten moet minimaal 500 meter zijn.

Wie in de periode voor oudjaar vuurwerk wil verkopen, heeft van de gemeente een vergunning nodig op grond van artikel 2.7.2.van de Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam. De bevoegdheid om zon vergunning te verlenen (of te weigeren) is overgedragen aan het dagelijks bestuur van de deelgemeente. De deelgemeente kan dus er zelf beleid voor maken.

Vijf jaar geleden in 2001 - werd het vergunningenbeleid voor de verkoop van consumentenvuurwerk in Charlois aangescherpt. Dit gebeurde om het aantal verkooppunten binnen de perken te houden, ze beter te spreiden over de deelgemeente en mobiele verkooppunten te weren. Dit alles met het oog op de veiligheid en het voorkomen of beperken van overlast. Dit beleid was geldig voor de duur van vijf jaar, dus was het nu hoog tijd om het opnieuw te bekijken. Immers, december staat alweer bijna voor de deur.

Geen verandering

Het dagelijks bestuur heeft naar aanleiding van deze evaluatie geen reden gezien om het beleid te veranderen. Het maximale aantal verkooppunten blijft zeven (1 verkooppunt per 10.000 inwoners, Charlois heeft op het ogenblik iets minder dan 65.000 inwoners). Verder geldt dat zich binnen een straal van 500 meter van een bestaand verkooppunt of een verkooppunt waarvoor reeds een vergunning is ingediend, geen nieuw verkooppunt mag vestigen.

Verder is vastgesteld dat er geen vuurwerk verkocht mag worden vanuit mobiele verkooppunten, zoals containers, keten en keetwagens.

Overigens moeten verkooppunten voor consumentenvuurwerk uiteraard ook aan strenge eisen voldoen op het gebied van milieu en brandveiligheid.

Het vergunningenbeleid voor de verkoop van consumentenvuurwerk geldt voor de periode oktober 2006 oktober 2011. In dat jaar wordt het beleid opnieuw onder de loep genomen.


---

RET werkt aan metrosporen

Van maandag 23 tot en met vrijdag 27 oktober 2006 voert de RET werkzaamheden uit aan de metrosporen ter hoogte van de Krabbendijkestraat. Het daar gelegen wisselcomplex zal, na meer dan 30 jaar in gebruik te zijn geweest, worden vernieuwd omdat de slijtagegrenzen zijn bereikt. De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van de bestaande wissels, het afvoeren van oude ballast, het aanbrengen van nieuwe ballast en van de nieuwe wissels.

Door deze werkzaamheden zal de metro van de Erasmuslijn in deze periode niet rijden tussen de Slinge en Hoogvliet. De reizigers worden omgeleid via de Calandlijn.

Tijdens de werkzaamheden staat er een kraan naast het metroviaduct. Hierdoor is slechts één rijbaan beschikbaar voor het verkeer. Het verkeer wordt met behulp van een tijdelijke verkeerslichtinstallatie afwisselend in beide richtingen over de resterende rijbaan geleid.

De werkzaamheden beginnen op maandag 23 oktober omstreeks 01.00 uur en zullen naar verwachting beëindigd zijn op vrijdag 27 oktober omstreeks 14.00 uur. De werkzaamheden zullen 24 uur per dag doorgaan.

Voor de aan- en afvoer van materieel en materialen wordt gebruik gemaakt van de Krabbendijkestraat en de Slinge.

De RET biedt haar excuses aan voor het eventuele ongemak dat deze werkzaamheden met zich mee brengt en zal er alles aan doen om de hinder voor de omwonenden te beperken. Direct omwonenden krijgen een week vóór aanvang van de werkzaamheden een brief van de RET.

Voor meer informatie over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de RET, afdeling Klantenreacties, tel. 0800 - 6061 (gratis) op alle dagen van 08.00uur tot 20.00 uur.


---

Geen Raadstafel

In verband met de herfstvakantie gaat de Raadstafel van 23 oktober aanstaande NIET door.

---

Nieuw record: 100.000 Rotterdampashouders

Rotterdampas is niet meer weg te denken uit de stad en regio en heeft nu opnieuw een record. Jantine Kriens, wethouder Gemeente Rotterdam, overhandigt de 100.000^e Rotterdampas samen met een superprijs op woensdag 18 oktober aan een gelukkige pashouder.

Steeds meer mensen ontdekken dat ze de pas goed kunnen gebruiken voor het doen van leuke dingen en aanbieders zien hun bezoekersaantallen stijgen. Rotterdampas is in het leven geroepen in 1989 en ondersteunt inwoners van de deelnemende gemeenten* met een minimuminkomen. Deze groep komt namelijk in aanmerking voor een pas tegen het reductietarief van 5,- (kinderen gratis). Een Rotterdampas is er niet alléén voor minima; iedereen kan er één aanschaffen voor maar 55,- waar u ook woont. Afhankelijk van de gemeente is de pas voor inwonende kinderen slechts 5,- en voor 65-plussers 10,-.

Voordeel

Rotterdampas is sinds september gevestigd in de Centrale Bibliotheek aan de Hoogstraat. De centrale plek, goede bereikbaarheid en weekendopenstelling maken dit verkooppunt tot een succes. Naast deze plek is de Rotterdampas te verkrijgen op 45 verkooppunten in de stad en regio, waaronder de deelgemeente Charlois.

De verwachting is dat in het nieuwe pasjaar (vanaf 12 februari 2007) het aantal pashouders nog meer groeit en de aanbiedingen vernieuwend en interessant blijven.

De pas geeft standaard 8,80 korting op openbaar vervoer en eenmalig gratis toegang tot o.a. de Euromast, Plaswijckpark, Spido en Pathé. Musea zijn gratis toegankelijk en op een abonnement van Diergaarde Blijdorp krijgen pashouders zelfs 50% korting. Ondernemers zijn blij met al die extra bezoekers en doen vaak goede aanbiedingen op bijvoorbeeld de website www.rotterdampas.nl of in het Rotterdampas Magazine. Gedurende het bestaan van de Rotterdampas zijn er vele succesvolle aanbiedingen geweest. Duizenden maakten gebruik van uitjes naar Moviepark Germany, Kdz! Adventure, musicals Crazy en Pietje Bell, Kerstcircus en Disneyland Parijs.


* Deelnemende gemeenten zijn Albrandswaard, Barendrecht, Capelle a/d IJssel, Delft, Hellevoetsluis, Maassluis, Midden-Delfland, Nieuwerkerk a/d IJssel, Oud-Beijerland, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Spijkenisse, Vlaardingen en Zevenhuizen-Moerkapelle.


---

Mevrouw Wildschut 100 jaar

Onlangs had Anna Margje Wildschut-Kloot reden voor een feestje, op maandag 9 oktober. was het namelijk precies honderd jaar geleden dat zij het levenslicht zag in Oud-Alblas.

Anna (roepnaam Annie) woont sinds 2001 in de Nancy Zeelenbergflat in Carnisse. Daarvoor heeft zij 55 jaar in de Goereesestraat.gewoond

Op 28-jarige leeftijd trouwde Annie Kloot met Dirk Wildschut die werkzaam was in de scheepvaart, als kapitein op de rijnvaart. Zij waren bijna 60 jaar getrouwd, maar Dirk overleed helaas een aantal dagen voor de heugelijke dag.

Het echtpaar kreeg vier kinderen. Hun derde kind overleed echter als gevolg van ziekte op 5-jarig leeftijd. Inmiddels is de familie Wildschut uitgebreid met vier kleinkinderen en zes achterkleinkinderen.

Mevrouw Wildschut is ongeveer 60 jaar lid geweest van de Christelijke Vrouwenvereniging. Zij was tot haar 92^e lid van zwem- en recreatievereniging Watervrienden. Zij heeft haar lidmaatschap hiervan echter opgezegd toen de muntkledingkastjes in de zwembaden werden geïntroduceerd, omdat zij niet zo goed wist hoe ze daarmee moest omgaan.


---

Ouderengym in sporthal Wielewaal

Iedere maandagochtend van 9.00 uur tot 11.00 uur kunnen 55+-ers in de sporthal Wielewaal terecht voor ouderengym.

Vanaf 9.00 kunt u binnenlopen met een uitloop tot 9.30 uur. Om precies 9.30 uur begint de gezamenlijke les. Na een uur intensief bewegen kunt u het laatste halfuur nog meedoen met badminton of volleybal. De kosten bedragen 1 per keer.

Sporthal Wielewaal staat aan de Brammertstraat 1 vlakbij het eindpunt van tramlijn 2. De ouderengym bestaat al enkele jaren met veel succes. Door verschillende omstandigheden kan dit seizoen niet meer in sporthal Asterlo worden gegymd. Daarom is de ouderengym 55+ nu onlangs verhuisd naar sporthal Wielewaal.

Voor informatie kunt u contact opnemen met Sportstimulering Charlois.

Bas Jungeriusstraat 200

3081 VR Rotterdam

010 - 4 86 52 40 (tijdens kantoortijden)

---

Politieberichten

Verkeerscontroles in Carnisse

De politie heeft vrijdagmorgen en -middag op diverse locaties in de wijk Carnisse verkeerscontroles gehouden. In totaal kregen 40 bestuurders een bekeuring voor het niet volgen van de verplichte rijrichting en werden nog eens 9 automobilisten bekeurd voor het niet dragen van de autogordel.

In de middaguren is op de Slinge gecontroleerd op het dragen van de autogordel. Zeventien automobilisten zijn bekeurd omdat zij de gordel niet droegen. Ook kregen twee automobilisten een bekeuring omdat zij geen rijbewijs bij zich hadden.

ANPR-controle

De politie van het district Zuid heeft zaterdag 14 oktober, samen met de Verkeerspolitie, Gemeente- en Rijksbelastingen een ANPR-controle gehouden op de Oldegaarde.

Er zijn in totaal 2409 auto's gescand, waarbij de apparatuur in 36 gevallen reageerde. De gemeentebelasting inde ruim 1600 euro en legde voor 6300 euro beslag. Op veertien auto's werd eveneens beslag gelegd, waarvan er drie zijn afgevoerd.

De rijksbelastingen inde 2900 euro, legde op elf personenauto's beslag en voerde er acht af.

Daarnaast is er een snelheidscontrole gehouden op de Vaanweg waarbij 1710 voertuigen werden gecontroleerd, 230 reden harder dan de maximumsnelheid van 50 km per uur, de hoogst gemeten snelheid bedroeg 127 km per uur. Verder zijn er ruim tien bekeuringen uitgeschreven voor o.a.: rijden zonder geldig rijbewijs, geen gordel dragen, verlopen APK en technische gebreken.

ASO-actie

Op woensdag 4 oktober heeft de politie een zogenoemde ASO-actie gehouden in de Tarwewijk en in Oud-Charlois.

ASO staat voor aanpak Scooter Overlast waarbij scooters en bromfietsen en hun berijders gecontroleerd worden op onder meer vermogen, constructiesnelheid, geluidsproductie van de uitlaat, certificaat, verzekering, verkeersovertredingen en het veroorzaken van gevaar op de weg. Bij deze actie zijn 37 processen verbaal opgemaakt en is een openstaande boete geïnd. Het betrof een gezamenlijke actie van de politiewijkteams Carnisse, Tarwewijk en Oud-Charlois


---

Kraam huren op Kerstmarkt

De herfst is net begonnen en nu al denken aan kerst? Jawel, want wie een kraam wil huren op de 3^e Charloise Kerstmarkt moet er snel bij zijn.

Stichting Blommenfesteijn organiseert op zaterdag 9 en zondag 10 december weer een gezellige Kerstmarkt rondom de Oude Kerk in het historische hart van de wijk Oud-Charlois. Naast een markt is er een Apres Ski Bar, met diverse artiesten.

De markt telt ongeveer 85 kramen. Kraam huren? U kunt contact opnemen met Joke Boers, tel 06 483 90 106 of kramen@blommenfesteijn.nl.

Kramen zijn overdekt en voorzien van verlichting. Kraamhuur bedraagt 35,- per kraam per dag. Openingstijden markt: zaterdag 9 december 12.00 20.00 uur, zondag 10 december 12.00 17.00 uur. Meer informatie: www.kerstmarktcharlois.nl