Gemeente Capelle a/d IJssel

Bekendmaking 18 oktober 2006

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel maakt het volgende bekend:

BOUWVERGUNNINGEN aangevraagd

(kennisgeving volgens artikel 41 van de Woningwet)

Meer informatie over deze aanvragen is te verkrijgen bij de unit Handhaving en Vergunningen.

Dorpsstraat 49, dakkapel achterzijde aanbrengen.

Merelhoven 58, dakkapel voorzijde aanbrengen.

Fascinatio Noord Oost fase 3, 57 woningen bouwen.

Aleoeten 37, noodlokalen plaatsen (tijdelijk).

Bernsteinstraat 61, dakkapel voorzijde aanbrengen.

Max Havelaarburg 11, aanbouw bouwen.

BOUWVERGUNNINGEN verleend

SLOOPVERGUNNING

Verzenddatum 9 oktober 2006:

Schaardijk 396, entree en kelder bouwen.

Meidoornveld 57, kantoorruimte (functie) veranderen.

Goudenregenstraat 15, erfafscheiding plaatsen.

Verzenddatum 11 oktober 2006:

Brahmsstraat 41, berging zijkant bouwen.

Lingedal 26, dakkapel voorzijde aanbrengen.

Verzenddatum 12 oktober 2006:

Brahmsstraat 190, woning uitbreiden.

P.C. Boutenssingel 52, woning achterzijde uitbreiden.

Fazantstraat 2, tweeklassig schoolgebouw slopen (sloopvergunning).

Winschoterdiep 6, dakkapel voorzijde aanbrengen.

Indien u meent door één van de bovengenoemde verleende vergunningen (beschikkingen) in uw belang te zijn getroffen, kunt u daartegen bij de gemeente een bezwaarschrift indienen. Volgens de bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht moet het gemotiveerde bezwaarschrift binnen zes weken na verzending van de beschikking worden ingediend.

KAPVERGUNNINGEN

aangevraagd

Door de gemeente aangevraagd:

Nabij Beltmolen 3


1 sierkers (prunus umbraculifera). De boom is dood. Herplantplicht met
1 sierkers (prunus umbraculifera).

Bij Cornelis de Houtmanstraat ter hoogte van Van Speijkstraat 106/109


1 walnoot (juglans regia). De boom is dood. Herplantplicht met 1 walnoot (juglans regia).

Aan achterzijde Capelseweg


12 essen (fraxinus excelsior Diversifolia). De bomen ontwikkelen zich niet. De ondersoort die er staat, is minder geschikt voor deze plaats, waardoor de vitaliteit van de bomen slecht is. Herplantplicht met 12 essen (fraxinus excelsior)

Nabij Leharstraat 2


1 sierkers (prunus globosum). De boom is dood. Herplantplicht met 1 sierkers (prunus globosum).

Op begraafplaats Capelle-West


1 esdoorn (fraxinus excelsior). De boom is dood. Herplantplicht met 1 esdoorn (fraxinus excelsior).

Ter hoogte van Meeuwensingel 109


2 lijsterbessen (sorbus aucuparia). De bomen zijn dood. Herplantplicht met 2 lijsterbessen (sorbus aucuparia).

Chopinstraat 42-46


2 sierkersen (prunus eminens umbraculifera wegens verminderde vitaliteit. Herplantplicht met 2 sierkersen (prunus eminens umbraculifera).

Achterzijde van Rogaland 20-22


1 kronkelwilg (salix matsudana tortuosa) wegens overlast. Het betreft hier een paastak die uitgegroeid is tot een boom. Geen herplantplicht.

Nabij de recreatiestrook sportvelden Schenkel


1 treurwilg (salix sepucralis tristis), 3 elzen (alnus cordata) en 1 linde (tilia europaea) wegens verminderde vitaliteit. Herplantplicht met 1 linde en 3 elzen. De treurwilg kan niet vervangen worden in verband met kabels.

In het parkje achter Franckstraat 102


1 linde (tilia europaea euchlora). De boom is dood. Vandalen hebben de boom omver getrokken. Herplantplicht met 1 linde (tilia europaea euchlora).

Nabij Floris Burgwal 52


1 tweestijlige meidoorn (crataegus leavigata Pauls Scarlet). De boom is dood. Geen herplantplicht vanwege riolering.

Nabij Haagwinde 4-8


1 hazelaar (corylus colurna). De boom is dood. Herplantplicht met 1 hazelaar (corylus colurna).

Nabij PC Boutenssingel 22 aan overzijde straat langs het water


2 berken (betula pendula) wegens verminderde vitaliteit. Herplantplicht met 2 berken (betula pendula).

Nabij het trapveldje aan de Bongerd


1 esdoorn (fraxinus excelsior) wegens verminderde vitaliteit. Herplantplicht met 1 esdoorn (fraxinus excelsior).

Nabij Capelseweg 88, fietstunnel richting het Schollebos


2 elzen (alnus incana). De bomen zijn dood. Herplantplicht met 2 elzen. (alnus incana). Deze worden herplant langs de kant van het water. Op de huidige plaats herplanten is niet mogelijk in verband met kabels.

Nabij het trapveldje aan de Doormanstraat


1 eik (quercus). De boom is dood. Herplantplicht met 1 eik (quercus).

Rondom het hockeyveld van Hockey Club Capelle

Boswal die voor 30% bestaat uit essen, eiken en elzen. De bomen zijn aangeplant als bosplantsoen. Dit is uitgegroeid tot de huidige grootte en moet nodig gedund worden.Geen herplantplicht. Veel van de gekapte bomen zullen weer opkomen als hakhout.

Nabij Azaleastraat 3-5


2 meidoorns (crataegus prunifolia splendens). De bomen zijn dood. Geen herplantplicht in verband met kabels.

Nabij de beluchtingsvijver Meidoornveld en Narcisstraat


11 elzen (alnus glutinosa) en 2 appelbomen (malus professor Sprenger). De bomen zijn dood. Herplantplicht met 11 elzen en 2 appelbomen.

Ter hoogte van Papiermolen 34, 35 en 66


3 meidoorns (crataegus prunifolia splendens. De bomen zijn dood. Herplantplicht met 3 meidoorns (crataegus prunifolia splendens).

Achterzijde Kringdans nabij fietspad


6 wilgen (salix alba). De bomen hebben de watermerkziekte. Dit is zeer besmettelijk. Herplantplicht opgelegd. Indien de bomen die er naast staan niet zijn aangetast, worden er 6 wilgen voor teruggeplant. Indien de bomen die er naast staan aangetast zijn, dan worden er 6 elzen herplant.

Brahmsstraat 58


1 hazelaar (corylus colurna), wegens verminderde vitaliteit. Herplantplicht met 1 hazelaar (corylus colurna).

Achter de panden Merelhoven 283 en 285


1 haag, 3 coniferen (cupressocyparis leylandii) en 1 schijnhulst (osmanthus ilicifolius) wegens ophogings- en rioleringswerkzaamheden. Geen herplantplicht. Het betreft hier bomen die door particulieren zijn toegevoegd op openbaar grondgebied.

Nabij Louvre 126


1 lijsterbes (sorbus aucuparia). De boom is dood. Geen herplantplicht. De locatie is niet geschikt voor een boom.

Op het terrein naast McDonalds aan de Hoofdweg


3 gewone essen (fraxinus excelsior) en het verplanten van 9 gewone essen (fraxinus excelsior), 2 Amerikaanse essen (fraxinus america microcarpa) en 1 moseik (quercus cerris) wegens verminderde vitaliteit. Geen herplantplicht omdat het hier een tijdelijk depot betreft en het overgrote gedeelte van de bomen verplaatst wordt naar een ander gedeelte van de Hoofdweg.

De stukken die hierop betrekking hebben, te weten de kapaanvraag, de rooitekening en de

conceptbeschikking, liggen voor iedereen zes weken ter inzage bij het Informatiecentrum. In de tijd dat de stukken ter inzage liggen kan iedereen schriftelijk zijn bedenkingen over de kapaanvraag kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders. U kunt uw bedenkingen ook mondeling indienen of nader toelichten tijdens de openbare hoorzitting op maandag 13 november 2006 vanaf 19.00 uur in het gemeentehuis. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken, dan verzoeken wij u dit vooraf kenbaar te maken bij de unit Handhaving en Vergunningen, mw. H. Jansen-Oranje, telefoon 010-2848637.

KAPVERGUNNINGEN

aangevraagd

Overige aanvragers:

In de zijtuin van Bermweg


67


1 kastanjeboom wegens verminderde vitaliteit en omgevingsgevaar.

Bermweg 86


1 berk wegens overlast. Geen herplantplicht.

EVENEMENTENVERGUNNINGEN

aangevraagd

Het college maakt bekend dat een vergunning is aangevraagd door:


· Euro Stars, voor het houden van een tweedaags mix softbaltoernooi voor senioren op het terrein van Euro Stars op Sportpark Schenkel op zaterdag 21 oktober 2006 van 8.00 tot 1.00 uur en zondag 22 oktober 2006 van 8.00 tot 17.00 uur;


· Euro Stars, voor het houden van een gala-avond voor uitreiking van prijzen aan kampioenen in de kantine van Euro Stars op zaterdag 25 november 2006 van 20.00 tot 1.00 uur;


· De Jonge Krijger, voor het houden van een startbijeenkomst voor buurt 5 op het parkeerterrein van de Aïda in de wijk Schollevaar op woensdag 1 november 2006 van 19.00 tot 21.00 uur;


· Bibliotheek Capelle aan den IJssel, voor het laten spelen van de brassband, Capelle Brass Explosion, op het Stadsplein, in de buurt van de bibliotheek, voor de opening van de landelijke bibliotheekactie: Nederland Leest op vrijdag 20 oktober 2006 van 15.50 tot 16.00 uur en van 16.20 tot 16.30 uur.

MONUMENTENVERGUNNING ontwerpbesluit

(kennisgeving volgens artikel 14a van de Monumentenwet 1988)

Kerkgebouw Kerklaan 2, vergroten van de aanbouw.

Dit ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen gedurende zes weken voor iedereen ter inzage. In deze periode kan iedereen zienswijzen in verband met het ontwerpbesluit naar voren brengen. Dat kan naar keuze schriftelijk, aan het college van burgemeester en wethouders, of mondeling. Degenen die mondelinge zienswijzen naar voren willen brengen, kunnen contact opnemen met de unit Accommodatiebeheer, de heer H. Oldenhof, telefoon 010-2848621.

De kapvergunningen en de monumentenvergunning liggen ter inzage bij het Informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis aan de Rivierweg
111, op werkdagen van 8.00 tot 19.00 uur. Gemotiveerde bedenkingen en bezwaarschriften kunt u richten aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel (tenzij anders vermeld), Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.