Gemeente Alkmaar


Van bagger tot grondDe provincie Noord-Holland voert een proef uit, om te kijken of baggerspecie uit de wateren van Alkmaar verwerkt kan worden tot grond. Van 9 oktober tot 27 oktober wordt er in de Hoornsevaart en nabij het Jaagpad en de Helderseweg in Noordhollandskanaal gebaggerd.

Alkmaar is een stad van grachten, singels en vaarten. De provincie Noord-Holland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de gemeente Alkmaar hebben plannen gemaakt om het stedelijke water schoner, toegankelijker en aantrekkelijker te maken. Eén van die maatregelen is baggeren. De provincie gaat nu kijken of een deel van de bagger hergebruikt kan worden als grond.

Op een zevental plaatsen wordt voor het doen van de proeven een klein deel van de bagger uit het water genomen. Dat wil zeggen, voor baggeraars is het een kleine hoeveelheid. In totaal zal toch circa 4400 m3 bagger worden gebaggerd en getransporteerd naar een verwerkingslocatie in Nauerna. Om u een beeld te geven; dat zijn ongeveer 50.000 kruiwagens. De inwoners van Alkmaar en de gebruikers van het water merken daar gelukkig weinig van want alles speelt zich op het water en buiten de vaargeul af. Een baggerschip haalt de bagger omhoog en met een ander schip wordt het afgevoerd naar de proeflocatie in Nauerna..

Einde persbericht