Ingezonden persbericht


(18 oktober 2006 - Bericht van Meldpunt Misbruik Identificatieplicht)

P E R S B E R I C H T

Eind oktober 2006 de honderdduizendste ID- boete verwacht

Utrecht, 18 oktober 2006 - Aan de hand van de maandelijkse CJIB gegevens becijferde het Meldpunt Misbruik Identificatieplicht dat eind deze maand de 100.000ste bekeuring, op grond van de Wet op de Uitgebreide Identificatieplicht, zal worden uitgedeeld.

Het aandeel 'kinderboetes' is ongeveer 9% . Dat betekent dat dagelijks 10 kinderen van 14 of 15 jaar een bekeuring krijgen omdat ze niet op bevel een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen. Zo'n 136 volwassenen overkomt dat per dag.

Deze cijfers zijn aan de lage kant omdat onbekend is hoeveel bekeuringen de eerste kwaliteitsronde op het politiebureau niet doorstaan. Er zijn geen cijfers van het aantal mensen dat op grond van de wet is gearresteerd. Ook wordt nergens bijgehouden hoelang mensen hiervoor in hechtenis hebben gezeten.

Wel bekend is dat de helft van de mensen betaalt als ze een transactie voorstel (schuldbekentenis) van het Centraal Justitieel Incassobureau ontvangen. Ook als ze het er feitelijk niet mee eens zijn. De andere helft gaat door naar het parket. In plaats dat daar allemaal rechtzaken over gevoerd gaan worden, wordt ruim 80% van die gevallen bij voorbaat geseponeerd.

De wet druist in tegen artikel 8 van de Rechten van de Mens. De wet helpt niet tegen criminaliteit, sterker nog hij veroorzaakt juist criminaliteit. De wet geeft niet tot gevolg dat het gezag van opsporingsambtenaren wordt verhoogd, maar eerder dat mensen een hekel aan de politie krijgen.

We roepen alle politieke partijen op om deze wet zo snel mogelijk af te schaffen. We eisen dat bij het afsluiten van nieuwe prestatiecontracten met de politie, aanstaande januari, de verplichte boetequota verdwijnen.

Voor informatie en achtergronden zie http://www.ID-nee.nl of zwartboek 2005 Een jaar Wet op de Uitgebreide
Identificatieplicht, of neem contact op met het Meldpunt Misbruik Identificatieplicht Lauwerecht 55, 3515 GN, Utrecht meldpunt@ID-nee.nl

-------

Noten voor de pers

Contactpersoon Miek Wijnberg: 030-2328788

(einde persbericht)

-- Bericht verzonden door
Omslag Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling
voor Meldpunt Misbruik Identificatieplicht