Gemeente Alkemade


Grootscheepse controle hondenbelasting18-10-2006

Bent u eigenaar (houder) geworden van een hond en heeft u daarvan nog geen aangifte gedaan, dan moet u dit alsnog doen. U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen met Bureau Belastingen van de gemeente, tel. (071) 332 73 27.

Is uw hond in de loop van 2006 van eigenaar veranderd of overleden en heeft u dit nog niet doorgegeven, dan wordt u verzocht dit alsnog schriftelijk door te geven aan Bureau Belastingen. Bij het overlijden van de hond moet als bewijs een overlijdensverklaring van de dierenarts worden bijgevoegd. Mocht u geen aangifte doen, en er wordt geconstateerd dat u een hond hebt, loopt u het risico bij de aanslag een boete te krijgen. De hoogte van de boete is gelijk aan het bedrag van de aanslag, u moet dan dus twee keer zoveel betalen.