Socialistische Partij

Verdonk overstag: geen homo's terug naar Iran

18-10-2006 * Minister Verdonk heeft de Kamer laten weten dat homoseksuele asielzoekers uit Iran voortaan in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning. Dat is een wijziging in haar beleid; eerder dit jaar wilde Verdonk deze mensen nog terugsturen. Onder druk van onder andere de SP schortte ze toen de uitzettingen op.

Uit onderzoek van de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW) blijkt dat homo's in Iran systematisch worden vervolgd en een groot risico lopen op foltering en de doodstraf. Verdonk vond afgelopen maart nog dat homo's best terug konden naar Iran zolang ze maar niet al te openlijk voor hun identiteit zouden uitkomen. Een meerderheid in de Kamer, waaronder ook de SP, was dat volstrekt niet met haar eens en dwong haar tot een tijdelijke stop op de uitzettingen zodat meer onderzoek kon worden gedaan. Nu dat onderzoek gereed is neemt Verdonk de bevindingen van HRW over en past haar beleid aan. Voortaan worden Iraanse homo's als een speciale risicogroep behandeld en hoeven zij niet zelf te bewijzen dat ze vanwege hun homoseksualiteit worden vervolgd.

Jan de Wit SP Tweede-Kamerlid Jan de Wit is blij met de beleidswijziging van Verdonk. De Wit: "Het is voor mij volstrekt helder dat Iran geen veilig land is voor homo's. Dat de minister zolang heeft geaarzeld om tot dit besluit te komen, vind ik dan ook moeilijk te begrijpen. Maar met haar uiteindelijke beslissing ben ik heel tevreden."

Ook bekeerde christenen uit Iran mogen voorlopig blijven. Verdonk heeft bepaald dat zij tot mei 2007 niet mogen worden uitgezet. De Wit: "Zo'n vertrekmoratorium is absoluut beter dan niets, maar ik had liever gezien dat Verdonk ten aanzien van deze groep dezelfde conclusie had getrokken als bij de homo's. Bekeerde christenen lopen in Iran grote risico's."