Socialistische Partij

Vergeer wil betere inburgeringswet

18-10-2006 * In het debat over de Wet Inburgering vraagt SP-kamerlid Fenna Vergeer om de slaagplicht in de Wet inburgering te schrappen en om te zetten in een inspanningsverplichting. Reeds driemaal eerder heeft de Tweede Kamer hierom verzocht. Vergeer vraagt dringend om de Kamer niet te schofferen door dit verzoek voor de vierde keer te weigeren. Tot driemaal toe is de minister gekomen met háár visie op het voorstel.

Fenna Vergeer Inmiddels hebben achttien professoren, per brandbrief aan de minister en aan de Eerste Kamer verzocht om de Raad van State om nader advies te vragen over de `slaagplicht'. Deze achttien hoogleraren zijn werkzaam aan acht verschillende universiteiten die zich vanuit uiteenlopende disciplines bezighouden met vraagstukken van migratie en integratie. Ook de Raad van State stelt dat de `resultaatsverplichting' een `loos' wetsartikel is.

Volgens Vergeer voegt de Wet inburgering inmiddels niets meer toe, behalve dat inburgeraars verplicht moeten slagen. De SP wil graag resultaten zien en heeft een voorstel dat simpel en effectief is: Laat een cursist bij aanvang een waarborgsom betalen. Die krijgt hij terug als hij voldoet aan de inspanningsverplichting of als hij slaagt voor het examen. "De verantwoordelijkheid ligt bij de cursist en de beloning voor presteren is aantrekkelijk en haalbaar. Een waarborgsom terugkrijgen heb je zelf in de hand, zakken of slagen niet", aldus Vergeer.