Koninklijke Ahold


Chief Business Support Officer Arthur Brouwer verlaat Ahold

Amsterdam, 18 oktober 2006 - Ahold heeft vandaag bekendgemaakt dat haar Chief Business Support Officer Arthur Brouwer zijn functie heeft neergelegd om een baan te aanvaarden bij een bedrijf buiten Ahold. Brouwers functie zal - als een tijdelijke maatregel - worden overgenomen door Dick Boer, President en CEO van de Albert Heijn Arena en genomineerd lid van de Raad van Bestuur van Ahold. De taken van Brouwer zullen in de komende weken worden overgedragen.

Brouwer werd benoemd tot Chief Business Support Officer in oktober 2003 na meer dan tien jaar diverse functies binnen Ahold te hebben vervuld, onder meer als Chief Support Officer voor de Europese regio en als Senior Vice President Management Development & Organization.

"Ik dank Arthur voor de vele bijdragen die hij heeft geleverd in de jaren dat hij voor Ahold werkzaam was," aldus Anders Moberg, President en CEO van Ahold. "Hij droeg bij aan het opzetten van onze Business Support Office en was de stuwende kracht achter de belangrijke synergieën en kostenbesparingen die in de afgelopen drie jaar in diverse onderdelen van ons bedrijf tot stand zijn gebracht. Wij wensen hem het allerbeste voor de toekomst."

Ahold Press Office: 020 509 5343

Waarschuwing
Bepaalde uitspraken in dit persbericht zijn forward-looking statements in de zin van het Amerikaanse effectenrecht. Deze forward-looking statements zijn onderhevig aan risico's, onzekerheden en andere factoren waardoor de werkelijke resultaten aanmerkelijk kunnen verschillen van de toekomstige resultaten welke tot uitdrukking zijn gebracht in de forward-looking statements. Veel van deze risico's en onzekerheden hebben betrekking op factoren die voor ons niet beheersbaar en evenmin nauwkeurig voorspelbaar zijn. Veel van deze risicofactoren worden toegelicht in de documenten die op naam van Ahold in openbare registers zijn neergelegd. Lezers wordt geadviseerd behoedzaam om te gaan met deze forward-looking statements, die uitsluitend geacht worden te zijn gedaan per de datum van dit persbericht. Wij nemen, tenzij daartoe gehouden ingevolge toepasselijk effectenrecht, geen verplichting op ons om enige gewijzigde forward-looking statement(s) te publiceren naar aanleiding van gebeurtenissen of omstandigheden die zich voordoen na de datum van dit persbericht. Buiten Nederland presenteert Koninklijke Ahold N.V. - dat is haar statutaire naam - zich onder de naam 'Royal Ahold' of kortweg 'Ahold'.

Koninklijke Ahold N.V Postbus 985 1000 AZ Amsterdam tel: +31 (0)20 509 5343