Gemeente Schiedam


18 oktober 2006Motorschip De Tegenstroom krijgt ligplaats in Schiedam

Het Schiedamse college heeft besloten een ligplaats toe te kennen aan de familie Sprong voor hun schip De Tegenstroom. De bedoeling is dat de tijdelijke, huidige ligplaats van het historische motorschip - nabij de Willemsbrug - een permanente wordt zolang de familie de boot in eigendom heeft en bewoont.

Het toekennen van een vaste ligplaats voor De Tegenstroom past officieel niet binnen het tot nu toe gevoerde Schiedamse havenbeleid. Burgemeester en wethouders zijn bereid in dit geval een uitzondering te maken vanwege onduidelijke toezeggingen door het vorige college en om humanitaire redenen. De Tegenstroom fungeert als woning voor de familie Sprong; een gezin met vier in Schiedam schoolgaande kinderen.


Noot voor de redactie (

Gemeente Schiedam