European UnionRAAD VAN

DE EUROPESE UNIE

NL

C/06/293

Brussel, 17 oktober 2006

14092/06 (Presse 293)

(OR. en)

Annulering door de Tunesische autoriteiten van de "Internationale Conferentie over werkgelegenheid en het recht op werk in de Europees-mediterrane ruimte"

De Tunesische zaakgelastigde in Brussel heeft geweigerd de volgende demarche in ontvangst te nemen:

"De EU betreurt het dat de Tunesische autoriteiten de Internationale Conferentie over werkgelegenheid en het recht op werk in de Europees-mediterrane ruimte, die op 8 en 9 september in Tunis gepland was, zeer laattijdig hebben geannuleerd.

De EU hecht veel waarde aan haar betrekkingen met Tunesië, van oudsher een belangrijke partner in het Middellandse-Zeegebied met een uitstekende staat van dienst. De EU is evenwel teleurgesteld over een aantal negatieve signalen die Tunesië de laatste jaren op het gebied van de mensenrechten en goed bestuur heeft gegeven. Het is de Tunesische autoriteiten beslist niet ontgaan dat deze incidenten van grote invloed zijn op het internationale imago van Tunesië.

De EU hoopt ten zeerste dat wij ons al zo lang bestaand partnerschap kunnen intensiveren en verder kunnen uitbouwen in het kader van het Proces van Barcelona en het Europees Nabuurschapsbeleid. In dat verband zouden wij het op prijs stellen dat er snel bijeenkomsten van het associatiecomité en de subcommissie "mensenrechten en democratie" worden gehouden.

In het licht van de bezorgdheid die het Europees Parlement en het maatschappelijk middenveld hebben geuit en terwille van de transparantie zal deze demarche openbaar worden gemaakt in een persmededeling."