Ingezonden persbericht


Utrecht, 18 oktober 2006

Gemeente Utrecht weigert vergunning helikopterplatform in Leidsche Rijn

D66 blij met weigeren vergunning Helinet!

"D66 is echt heel erg blij dat er geen heliplatform bij knooppunt Oudenrijn komt en dat het College goed geluisterd heeft naar de mening van D66 en vele, vele inwoners van Vleuten-de Meern en Leidsche Rijn." Dat is de eerste reactie van raadslid Gerda Oskam over het besluit van het College om niet mee te werken aan een vergunning voor Helinet - het bedrijf dat een helikopterhaven wilde vestigen nabij De Meern en Leidsche Rijn.

Er waren twee initiatieven om een helikopterhaven te vestigen, van het bedrijf EBAG bij Terwijde en van Helinet bij knooppunt Oudenrijn. Oskam: "D66 heeft als enige partij vanaf het begin, ook in ons verkiezingsprogramma, zich klip en klaar uitgesproken tegen de komst van een helikopterhaven. Dat hebben we de rest van de raad en het College keer op keer duidelijk gemaakt. Daartoe hebben we spoeddebatten aangevraagd, hoorzittingen en nu zijn we in het proces om een expertmeeting hierover te houden. Ook hebben we het "Platform Heliherrie Nee" ondersteund. Een platform dat bestaat uit 13 bewonersorganisaties en 8 verkeer- en milieuorganisaties. Wij vonden en vinden het onacceptabel dat bewoners in Utrecht en met name in Vleuten-de Meern en Leidsche Rijn zoveel geluidsoverlast zouden gaan ondervinden. Ook is het volgens ons onbestaanbaar dat je als gemeente miljoenen in het groen- en stiltegebied Haarzuilens wilt steken en ondertussen daarboven helikopters zou laten vliegen. Tot slot blijven we erbij dat er niet genoeg regelgeving en controle is op het helikoptervliegen."

"D66 is daarom blij dat het College geluisterd heeft naar alle signalen die D66 heeft afgegeven. Uit de verklaring van het College blijkt duidelijk dat de maatschappelijke impact en onrust, gevoegd aan de milieuaspecten, redenen geweest zijn voor het College om verdere medewerking aan de vergunningverlening voor Helinet te weigeren. Al onze inzet, inspanningen en die van vele, vele inwoners is daarmee gehonoreerd. Dank daarvoor!"

Het College heeft besloten om wel mee te werken aan het initiatief van EBAG. D66 is daar niet zo blij mee, alhoewel het hierbij gaat om slechts enkele helikopterbewegingen. De artikel 19 lid 1 procedure ligt vanaf 1 november '06 ter inzage bij het Wijkbureau Leidsche Rijn. Eenieder kan hiertegen, gedurende 4 weken, bezwaar tegen indienen. Daarna zal e.e.a. in de raadscommissie verder besproken worden.

Noot voor de redactie,