Socialistische Partij

Stop voorlopig met ingrepen in speciaal onderwijs

18-10-2006 * In het debat dat vandaag gevoerd wordt over de zorgstructuren in het speciaal onderwijs zal SP-Kamerlid Fenna Vergeer aan minister Van der Hoeven (OCW) voorstellen om nu te stoppen met ingrepen in het speciaal onderwijs. Ze moet een dergelijke ingrijpende maatregel overlaten aan een volgend kabinet.

Vergeer In de plannen van de regering mogen schoolbesturen vanaf 2010 een kind met een handicap - of het nu doof, blind, zeer moeilijk lerend of gedragsgestoord is - niet meer weigeren. Directeuren van scholen wijzen deze zorgplicht massaal af. Het basisonderwijs heeft aangegeven nog niet klaar te zijn voor leerlingen met een handicap.

Als alle leerlingen, de gewone, maar ook de zorgleerlingen, opgevangen moeten worden geeft 60% van de directeuren in het protestants-christelijke onderwijs aan dat de leerkrachten extra opleiding nodig hebben. Bijna 80% zegt dat de gebouwen moeten worden aangepast.

De schoolbesturen denken dat er fors extra geld nodig is om dit `passend onderwijs' mogelijk te maken. Nergens in de voorstellen wordt hier duidelijkheid overgegeven. In een brief aan de Tweede Kamer verwijst de minister de discussie over financiën naar de voorjaarsnota 2007, dus naar een volgend Kabinet. Over zeer verregaande maatregelen spreken terwijl er niets duidelijk is over de financiering is een onzorgvuldige manier van doen, zal Vergeer bepleiten. Vandaar ook haar voorstel om dit hele onderwerp over de verkiezingen heen te tillen.